Proppen mellem Nordsøen og Østersøen

19)      Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

Odsherred området

Dette område er det der er bedst beskrevet – der er kanonbatterier, radaranlæg, bunkere og feltflyveplads
19)      Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

Storstrøms området

Radar og radioanlæg.


Listen herunder er opgørelsen over registrerede skyts fra de tyske anlæg. Det er kun de lidt større kalibre der er angivet, men de giver et godt indblik i hvormeget der var at rydde op i, efter krigen.