Området er lidt “tyndt” så skriv gerne hvis du ligger inden med viden.

Pt. er kun Avnø, Vordingborg og Masnedøfortet kendt + krigsgrave.

Møn behandles under “Lolland-Falster” – læs mere her!

19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission. 

Avnø Flyveplads

Anvendt af tyskerne til træningsflyveplads

Tysk benævnelse: Standort Avnö og Flugplatz Avnö


Vordingborg

Vordingborg kaserne blev naturligvis besat og der blev bygget et par ammunitionsbunkere på området (ved ekserserpladsen)


Læs om krigskirkegården her!

Jeg mangler desværre materiale på disse to områder – skriv gerne i kommentarfeltet eller via mail.


Masnedøfortet

“Ved befrielsen lørdag, den 5. maj 1945 ville den tyske kommandant ikke umiddelbart give slip på de to broer samt Masnedøfort. Først så sent som den 8. maj 1945 om eftermiddagen kunne premierløjtnant, senere oberst, Chr. E. Nielsen på modstandsbevægelsens vegne modtage tyskernes endelige kapitulation. Den formelle overdragelse skete på den nu nedrevne “Restaurant Storstrømmen”.

Fortet og omkringliggende arealer blev herefter anvendt til opsamlingssted for tysk krigsmateriel indtil august 1945 og derefter til søobservation samt straffe- og isolationslejr for kriminelle flygtninge indtil 1947.”

Tekst fra Masnedøfort (masnedoefort.dk)