Masnedø

“Ved befrielsen lørdag, den 5. maj 1945 ville den tyske kommandant ikke umiddelbart give slip på de to broer samt Masnedøfort. Først så sent som den 8. maj 1945 om eftermiddagen kunne premierløjtnant, senere oberst, Chr. E. Nielsen på modstandsbevægelsens vegne modtage tyskernes endelige kapitulation. Den formelle overdragelse skete på den nu nedrevne “Restaurant Storstrømmen”.

Tekst fra Masnedøfort (masnedoefort.dk)


121/ Bundesarchiv, RH 11 III/215 K-83

Broen var vel beskyttet med antiluftskyts.


Masnedø fortet blev, efter forholdsordre, overdraget til den tyske værnemagt.

Dato for overdragelse var formelt set den 11. april, men i praksis allerede fra 9. april 1940.

Området blev b.la. brugt som kaserne for de antiluftskyts der blev opsat på den nærliggende bro.

De fire 120mm kanoner blev demonteret og flyttet til et batteri ved Agger, Jyllands vestkyst.


Tysk pressebillede, som viser tysk mandskab på Masnedøfortet. Der flages både med tysk og dansk flag, formentlig for at understrege det officielle tyske billede: at besættelsen indebar en tysk militær 'beskyttelse' af et i øvrigt selvstændigt Danmark

Tysk pressebillede, som viser tysk mandskab på Masnedøfortet. Der flages både med tysk og dansk flag, formentlig for at understrege det officielle tyske billede: at besættelsen indebar en tysk militær ‘beskyttelse’ af et i øvrigt selvstændigt Danmark. Ref. Frihedsmuseets fotoarkiv.


Efter krigen og som opsamlingssted for tysk krigsmateriel. Fra august 1945 og frem til 1947 blev området anvendt som flygtningelejr og straffelejr.


Kilder:

121) “Kystartilleriforeningen gennem 75 år”, ISBN: 87-981623-0-6

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *