Kildehenvisning – 122

Arkiver, bøger, artikler, websider og museer

Det kan være svært at finde rundt i alle de tusind websider, bøger, artikler og museer der omhandler Danmark og anden verdenskrig. Herunder er hvad jeg har brugt til disse sider – syntes du der mangler noget jeg burde læse eller se, så skriv til mig: m.hesselberg@1940-1945.dk

Det lille nummer før kilden er reference nummer anvendt på siderne.


Personlige beretninger, øvrigt materiale:

25)      Sejerø

28)      Kort og Matrikelstyrelse, 4 cm kort 1953-1976 / 1980-2001, (http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/)

39)      Privat foto / observationer på stedet. Mikael Hesselberg

48)      Beretning fra Peter Blanner, Ordrup Næs

49)      Historisk beretning ved Carl Lawaetz Gabe, Røsnæs

51)      Viggo Hauerberg (Ordrup Næs)

53)      Vagtjournal fra modstandsbevægelsen, Skamlebæk. Kopi via Viggo

71)      Foto fra Peer H. Vestager (tilladelse til brug givet)

79)      Fra Ollerup bunkermuseum samt beretning fra Aage Sækmose

81)      Fortælling: Petersen, Palle E. “Skovby-lejren – Tysk radar- og pejlestation og flygtningelejr”. Sletten (Hans Henrik Jakobsen (red.)). Bogense: 2001. Venligt udleveret af arkivet i Otterup.

84)      Hasselø Beboerforening, Hasselø under besættelsen.pdf (hasseloe.dk)

97)      Kortudsnit, Joakim Zacho Weylandt

98)      Dines Bogø

102)    Ole Blåkilde, Helsinge

103)    Årbog 2005, Gilleleje og Omegns Museumsforening. Kort anvendt med tilladelse fra Marco Hansen

116) Helnæsposten, Februar 2006

117) Toldstrupselskabet, toldstrup.dk – Toldstrupselskabet

Bøger:

80)      “Feldpostnummern und Stationierungszeiträume deutscher Einheiten in Dänemark 1940-1945”, Haral Woltersdorf, Privat forlag, 2009. [Et godt sted at kigge hvis man skal finde enheder og ca. placering]

1)        “Kalundborg i Verdenskrigens skygge”, Leif Sestoft, Forlaget “Navicula”, ISBN: 978-87-991598-3-3

8)        “Vaabenhistoriske Aarbøger, 2005”, Nr. 50, Forlaget “Devantier”, ISBN: 0108-707X

9)        “Tysk invasionsforsvar i Danmark 1940-45”, Statens Forsvarshistoriske Museum og Jens Andersen – Skrift nr. 4. 2007. ISBN: 97887-89022-50-5

10)      “Kystartilleri i Danmark “1940-45”, S.E. Albrethsen, J. Andersen, O.L. Frantzen, MuseumsCenter Hanstholm 2003, ISBN: 87-989621-0-8

11)      “Besættelsen dag for dag”, Rasmus Jørgensen, Forlaget “Aschehoug”, 2004, ISBN: 87-11-16699-4.

13)      “Recognition Handbook for German Ammunition”, Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, April 1945.

14)      “Hitler’s Fortresses”, Chris McNab, Osprey Publishing, 2014. ISBN: 978 1 78200 828 6

26)      Hæfte, ”Erindringer og beretninger fra 2. verdenskrig i Kalundborg”, Udgivet i 1995 og forhanles via Kalundborg Lokalarkiv.

30)      ”Alarm Küste – Deutsche Marine-, Heeres- und Luftwaffenbatterien in der Küstenverteidigund 1939-1945”, Michal Scmeelke, Dörfler verlag. 

31)      Lærebog for orlogsgaster, København Centraltrykkeriet, 1943.

40)      Anden Verdenskrig, Soldaten og hans våben. Det Ny Lademann A/S, 1993, ISBN 87-15-08987-8

41)      ”Gefechtstand – Silkeborg Bad” udgivet 2003 af Silkeborg Bunker Museum, Dan Mouritzen, ISBN: 87-91355-05-02

42)      ”Det Tyske kystforsvar ved Lillebælt”, Poul Erik Pedersen, Forlaget ”Historia”, ISBN: 978-87-93846-85-2

56)      ”Dansk Søartilleri 1860-2004” bind I, Admiral Svend Egil Thiede, forlaget Devantier, ISBN: 87-89022-37-8

57)      ”Dansk Søartilleri 1860-2004” bind II, Admiral Svend Egil Thiede, forlaget Devantier, ISBN: 87-89022-37-8I

64)      M. Svejgaard

65)      ”Illegal udrykning, Modstandskampen i Slagelse”, Ole Hansen & Jan F. Hansen, ARGO, ISBN 87.985443-0-6

66)      ”Slagelse besat- og befriet”, Ole Bay Andersen & Carsten Egø Nielsen, ISBN 978-87-997822-0-8

68)      “Tyske beslaglæggelser i Odense og Assens amter 1940-1945”, Hans Henrik Jakobsen, Odense 1980. 

79)      “Nyborg under besættelsen 1940-1945”, K.J. Jensen, Udgivet af historisk samfund for Fyns Stift, ISBN 87 8731 400 2

82)      “Tysk Befæstningsbyggeri 1933 – 1945”, Udgivet af miljøministeriet 1990, ISBN: 87-503-8344-2

86)      “Øboer”, historisk årbog for Langeland og Strynø 2020, ISBN: 978-87-997680-6-6

87)      “Øboer”, historisk årbog for Langeland og Strynø 2009

88)      “En dråbe i havet, Langeland under den 2. verdenskrig”, B. Andersen, J. Mollerup, G.K. Mortensen, udgivet af Rudkøbing byhistoriske Arkiv, ISBN: 87-981799 6 9

90)      “Ærø besat 1940-1945”, John Kristensen, Marstal Søfartsmuseum, 2013, ISBN: 978-87-89829-52-4

96)      “Tyskerne på Anholt”, Bo Nielsen, 1985, ISBN 87-87439-39-5

106)    (Hæfte), “Hornbækegnen – Kystbatteriet i Hornbæk Plantage”, nr. 64, juni 2001

110)    “Vest allierede luftangreb i Danmark under Anden Verdenskrig”. H.S. Kristensen, C. Kofoed, F. Weber. Aarhus Universitetsforlag

114)    “Køge under besættelsen 1940-1945”, Køge kommune i samarbejde med Køge byhistoriske arkiv, Køge 1995, Henning Bjørn Larsen, ISBM 87-982075-7-1

115)    “Bunkeren i Kastellet”, Kastellets venner & historiske samling, Finn Andersen

120) “Våben i Klitterne” af Knud Hendriksen (undertitel: NOTER OM DET TYSKE INVASIONSFORSVAR I DANMARK 1940-45) , 1983

121) “Kystartilleriforeningen gennem 75 år”, ISBN: 87-981623-0-6

Aviser, artikler o.lign.:

            “Befæstningsanlæg” af Peter Thorning Christensen for Naturstyrelsen. Se http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2004/kulturinteresser/pdf/befaest.pdf

3)        Holbæk Amts Venstreblad. 1945-07-28 (info om Røsnæs anlæg + Allehave)

25)      Avisen ”Hejmdal” 6. december 1945

26) 32) ”Kystartilleribladet”, medlemsblad for kystartilleriforeningen, 95. årgang, 2005. Nr. 5 december.

            Holbæk Amts Venstreblad, 7. maj 1945

27)      Holbæk Amts Venstreblad, 16. maj, Vestreblad, 4. juni 1945

28)      Holbæk Amts Venstreblad, 17. maj 1945

34)      Sorø Amtstidende, 21. juni 1946

74)      TV2 Fyn: https://www.tv2fyn.dk/kerteminde/syv-store-granater-fra-anden-verdenskrig-dukket-op-pa-fyns-hoved

95)      sn.dk, Nordsjælland – Halsnæs, “Gammelt tysk kanonbatteri afsløret i skrænter”, 27. Juli 2020

100)    sn.dk, Nordsjælland, Gribskov, 27. april 2014

Artikler anvendt:

108)   Flyvehistorisk Tidsskrift nr. 3 og 4 fra 1987

38)      ”Bag dansk pigtråd”, artikel af Lars Ole Knippel

50)   Fra artiklen ”Besættelsen af Ordrup Næs”. Aldrig udgivet. Forfatter Mikkel Jørgensen samt medlemmer Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs

55)   ”Siden Saxo”, nr. 3, 10. årgang, 1993. ”Ud af vagten” af Thomas Pedersen. ISSN: 01 09 6028

73)   “Cartha”, Årsskrift for Kerteminde museum, 1989, tryk “Kerteminde Avis Bogtryk”, ISBN nr. 87-88564-12-6

91)   “Supplement til Ærø Besat”, John Kristensen, Supplement til Ærø Besat (marmus.dk)

99)   “De Syv Sogne”, Medlemsblad for Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn, februar 2015

104)    “Fortidsnyt på Halsnæs – Lynæs Fort og Spodsbjerg Batteri”, Hundested lokalhistoriske forening, nr. 44, 11. årgang 2003. ISSN 1395-2533

105)    “Fortidsnyt på Halsnæs – Lynæs Fort og Spodsbjerg Batteri”, Hundested lokalhistoriske forening, nr. 36, 9. årgang 2001. ISSN 1395-2533

107)    “Luftwaffe Airfields 1935-45 Denmark” af Henry L. deZeng IV.

109)    “Spor i Falsters kulturlandskab efter tysk aktivitet under besættelsen”, 1996, Årg. 84 (1996). Lolland-Falsters Historiske Samfund. Årbog. Christiansen, Jens Erik

Rigsarkivet, Danmark:

4)        1055-085, Krigsministeriet. Komm. Vedr. Kystbefæstningsanlæg. 1045-1946. V. Oversigt ov. Befæstningsanlæg udført af den ty. Værnemagt. (3), Danica 1000 film 86 billed 1908266.

5)        Generalstabens Efterretningssektion. Materiale vedr. Heeres Küsten Artillerie Regiment 80 (1941-1943) K633 – K634

20)      1045, Direktoratet for Statsskovbruget, 1911-1951, Militære anlæg og befæstningsanlæg. 92.

35)      Landsarkivet for Sjælland mm., Registreringsprotokol for flygtningelejren på Gavnø, 1946-1949, løbe nummer 39-44

37)      Landsarkivet for Sjælland mm., Registreringsprotokol for flygtningelejre på Marienlyst, løbe nummer 25-30

52)      Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, http://modstand.natmus.dk/PersonSoegning.aspx

72)      Landsarkivet for Sjælland m.m., BBB-014, Slagelse Købstandskommune, Diverse papirer vedr. fattiggården

77)      Nyborg Politikreds, Værnemagtens efterladenskaber, akter vedr. kvitteringer

78)      Modstandsbevægelsen, Nyborg Afsnit (enkelte del af arkiv)

Museer og arkiver

6)        Vejledning i befæstigelsesanlæg (Bildheft, Neuzeitlicher stellungsbau)

16)      Bunkermuseum Hanstholm, Museum Thy, Jens Andersen, museumsinspektør, https://bunkermuseumhanstholm.dk/

17)      Nationalmuseets Samlinger, https://samlinger.natmus.dk/

18)      Det Kongelige Bibliotek, luftfoto samling.

22)      Skiltning mv. ved Røsnæs, folder udgivet af Naturstyrelsen (Røsnæs of fyret),

27, 43) Raklev Lokalarkiv, Villy Hald

46)      Nationalmuseets foto samling, Holger Wraae-Jensens dias

54)      Kriegstagebuch, Bunkeruseum Hanstholm

29)      Panzermuseum East, Fladholtevej, 4200 Slagelse, https://www.panzermuseumeast.dk/

30)      Bjergsted Lokalhistorisk forening og Arkiv

67)      http://slagelsearkiverne.dk/lettiske-soldater-kobaek-strand-1945/

69)      Slagelse arkiverne (via “arkiv.dk”)

76)      Stubberup lokalarkiv

83)      Gudme Lokalarkiv

89)      Hanne Skytte, Lokalhistorisk Arkiv, Væggerløse

94)      Gribskov arkiv

111)    Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Arkiv

113)    “Beretning for Forundersøgelse af spildevandstracee fra Tybjerg over Aversi til Tybjerglille” Beretningsmaster (kulturarv.dk)

121) Bundesarchiv, Invenio invenio (bundesarchiv.de)

Websider brugt til inspiration og opslag:

Web siden “Axis History” er et godt opslagsværk med mange gode detaljer: https://www.axishistory.com/

45)      Ligesom Axis History er “Lexikon der Wehrmacht” er fint opslagsværk: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/

24)      “The German Armed Forces” – opslagsværk: https://www.feldgrau.com

            “Nyere Dansk Militærhistorie”: http://www.military-history-denmark.dk/

63)      Lokal historie fra Vestsjælland http://www.quislemark.dk/7735366

70)      Historisk Atlas: https://historiskatlas.dk/

85)      Webside Militære efterretninger fra Lolland, Falster og Møn 1941-45. (spionage-lfm.dk)

92)      Military-history-denmark.dk, Hornbæk Batteri

93)      Fortunfortet.dk, Kystbatteriet Spodsbjerg Batteri

116)    Kriegsgräberstätten Karte – Bau, Pflege und Instandsetzung | Volksbund.de, oversigt over krigsgrave

Lidt om Røsnæs og Odsherred:

2)     http://fromberg.net/roesnaes-udstilling/

7)     https://www.visitvestsjaelland.dk/udsigt-og-underjordisk-bunker-i-vaagehoej-gdk617693

101)   Odsherred Wiki, odswiki (bibod.dk)

Øvrige lokal historie:

23) https://slks.dk/omraader/kulturarv/bevaringsvaerdige-bygninger-og-miljoeer/bevaringstemaer/kold-krig/6-forsvarets-hovedkvarterer-i-karup-og-aarhus/

21) http://www.ellingelyng.dk/Skovene%20Grevinge.htm

36) https://bibod.dk/odswiki/index.php/Sct._Petri_Landschule

112) Historiens hus Odense. Kasernen under besættelsen – Om Odense (wordpress.com)

119) “Nordfynsk.dk”, Beldringe Flyveplads 1945 (nordfynsk.dk)

Diverse opslag i Wikipedia brugt til disse sider:

12) https://da.wikipedia.org/wiki/Destroyer

15) https://en.wikipedia.org/wiki/SMS_Schlesien

18) https://en.wikipedia.org/wiki/3.7_cm_Flak_18/36/37/43

62) https://en.wikipedia.org/wiki/German_Luftwaffe_and_Kriegsmarine_Radar_Equipment_of_World_War_II

10)      Bombning af Kastrup Lufthavn i 1945 | Tårnby Kommunebiblioteker (taarnbybib.dk)

118) Lolland Falsters historiske samfund, Årgang 2005, 93. årgang.

Kort på nettet: 

19)      Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

82)      http://imaps.mapserver.dk/ (indeholder kortmateriale fra RAF luftfoto, 1945)

47)      Historiske kort på nettet, Geodatastyrelsen: https://gst.dk/om-os/se-paa-kort/historiske-kort/ 

Radar og radiokommunikation:

59)      https://www.gyges.dk/ (af forfatteren ”Michael SES Svejgaard”)

61)      http://www.deutschesatlantikwallarchiv.de/radar/denmark/rdk_.htm#Seeland

80)      Dänemark (deutschesatlantikwallarchiv.de)

Foto fra forsvaret: 

60)      https://forsvarsgalleriet.dk/ (foto, kræver oprettelse af bruger for at få adgang) 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *