Wehrmacht

Et kig i listen over feltpost nummer i Danmark viser at der var hundredvis af forskellige enheder i Danmark under hele krigen. 

På disse sider er fokus på de enheder der er relevante i forhold til de anlæg der er beskrevet. 

Status 17. juni 1940:

xx) J.J, Rigsarkivet


z.b.v. 460 var en forkortelse af enheden “Landesschützen-Division 460“. Den blev oprettet 24. april 1940 og opløst igen i oktober. 

L.Sch 105 var forkortelsen for “Landeschützen-Regiment 105“. Enheden blev oprettet 6. april 1940 og underlagt z.b.v 460 26. maj 1940. Opløst sammen med z.b.v. 460. Enheden lå i Ringsted, sandsynligvis på kasernen.

Stort set det samme for L.Sch 25 (Landesschützen-Regiment 25), som lå i Hillerød.

L.Sch 106 var forkortelsen for “Landesschützen-Regiment 106“. Enheden blev oprettet 8. april 1940 og underlagt z.b.v. 460 1. juni 1940 og forlagt til Nordjylland (Aalborg). Enheden blev flyttet lidt rundt mellem de forskellige divisioner og opløst 30. januar 1943. 

Ers. 58 var forkortelsen for “Infanterie-Ersatz-Regiment 58“. Enheden blev oprettet 26. august 1939 og forflyttet til Fredericia 1. juni 1940. Enheden havde en turbulent historie – den blev omdøbt og flyttet flere gange men holdt sig inden for Danmarks grænser under hele krigen.

160. Reserve-Division / 160. Infanterie-Division dannet i 1943 som del af invasionsforsvaret – Jylland


Befehlshaber der deutschen Truppen in Dänemark / Wehrmachtbefehlshaber Dänemark:
General der Flieger Leonhard Kaupisch 9.4.40 – 31.5.40.
General Erich Lüdke 1.6.40 – 27.9.42.
General Hermann v.Hanneken 27.9.42 – 27.1.45.
Generaloberst Georg Lindemann 27.1.45 – .


xx) J.J, Rigsarkivet

Kilder: Der er primært anvendt nedenstående kilder, men også sporadiske oplysninger fra diverse bøger:

45) Ligesom Axis History er “Lexikon der Wehrmacht” er fint opslagsværk: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/

24) “The German Armed Forces” – opslagsværk: https://www.feldgrau.com

xx) “Våben i klitterne”, Knud Henriksen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *