Hornbæk

Et af de få kystbatterier der er rimeligt velbevaret – det blev anlagt af tyskerne i 1940 og overtaget af den danske marine efter krigen og fortsatte som kystbatteri frem til 50’erne, hvor det blev nedlagt. Anlægget blev efterfølgende fredet og fremstår i dag som en lidt overset perle.

Under krigen havde batteriet til formål at sikre indsejlingen til Øresund og bevogte minefelter og spærrenette, der udgik fra Ellekilde til sejlrenden.


Batteribetegnelse:

M.K.B. 2./508

Enhed:

2/M.A.A. 508

Bevæbning:

  • 4 stk. 12 cm kanoner h.sK. L. 45. M/12. (serie nr.: 22, 23, 24, 25). Reservepjercer der var opmagasineret på Kvintus. Overtaget af værnemagten den 15. maj 1940.
  • 4 stk. 3,7 cm J.K.
  • 1 stk. 2 cm M.K. M/20 (serie nr. 673)
  • 1 stk. 2 cm M.K. M/38 (serie nr. 177)
  • 4 stk. 12mm J.K.


Herunder tysk kortudsnit fra 24. juni 1944, der viser den tyske Marines enheder i området.

121) Bundesarchiv, RH 11 III/215 K-51


Besættelsen og den tyske udbygning:

Allerede i juni 1940 blev Marine Artillerie Abteilung 508 oprettet med hovedkvarter i Gilleleje og med ansvaret for de batterier der blev opført i Nordsjælland. (Spodsbjerg, Salhøjsgåard, Hesbjerg, Hornbæk, Nivå)

Hornbæk Batteriet blev anlagt lidt øst for Hornbæk by i Hornbæk Plantage.

Da det blev anlagt, lå det ca. 10 meter fra strandskel men da naturen stille og roligt bider sig ind i Sjælland, ligger kanonbriskerne i dag på selve stranden.

Hele batteriet lå inden for et område på 1.000 x 1.300 meter og var omkranset af pigtråd. Derudover var dele af stranden og plantagen mineret.


Den 12. april 1940 opstillede tyskerne de første kanoner. Det var erobrede tjekkiske 10,5 cm kanoner og de blev opstillet feltmæssigt (dvs. i det fri uden yderligere).

15. maj begyndte man etablering af det egentlige anlæg og der blev der opstillet fire beslaglagte danske kanoner af type 12 cm H.s.K. L/45 M/12. Hver kanonstilling var kamufleret og overdækket med en sløringsparaply.

27. maj ankom mandskabet og 31. maj var kanonerne operationsklar.

7. juni indskydes batteriet og der lå 800 granater i depot, klar til brug.

Slut august opstilles to danske 150 cm projektører på henholdsvis østre og vestre fløj.

Senere blev batteriet udvidet med to 3,7 cm. panserværnskanoner samt to 2 cm. Antiluftskyts kanoner.

I forbindelse med kanonbatteriet blev der opført en tre-etager ildlederstation i beton, med en overbygning af træ.

På modsat side af Nordre Strandvej var der opført et tyve meter højt observationstårn.

Der blev etableret netspærring med hydrofonlytteanlæg i Øresundsindsejlingen.


Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Foto downloaded 6. august 2021. 
Set fra vandet er de fire kanonfundamenter meget tydelige og lidt gemt væk i skoven kan man ane toppen af ildlederbunkeren. 

Ca. 300 meter øste for plantagen blev der etableret en lyttestation med to fransk produceret lytteapparater. De brugte Ville Elleborg til dette, men dens nøjagtige funktion kendes ikke.

Der blev opført en del træbygninger både inden for pigtrådsområdet og på modsat side af Nordre Strandvej. Inden for området blev der opført fire bygninger: Køkken, kantine og arrest). Uden for hegnet tre stk. til underbringelse af mandskab.

Officererne blev indlogeret på pension Sandagerhus.

I 1944 ændrede situationen sig – man blev nervøse for angreb og anlagde i den forbindelse en stribe nærforsvarsstillinger bevæbnet med maskingeværer. Ud over det blev der opsat en del kampvognsspæringer.

Det antages at der ialt var 250 Marinesoldater i området.

Anlægget blev bibeholdt og som et af de få tysk etablerede anlæg blev det overgivet til Kystdefensionen. Anlæggets bestykning blev ændret, men i det store hele blev de tyske stillinger bibeholdt. Indtil 1950 var der kun en lille vagtstyrke på området og derefter kun en fort mester. Fra 1952 blev fortet kun anvendt til instruktionsskydninger med 12 cm. kanonerne. 1. april 1958 blev fortet nedlagt og området overgivet til skovvæsenet.

Området er i dag fredet og man kan finde en del af de gamle installationer og se talrige spor i landskabet efter løbegange, bygninger og ikke mindst ildledercentralen og de fundamenter der blev opført til f.eks. kanonerne.


Historie og generelle beskrivelser:

https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/216779/

https://sn.dk/Helsingoer/Hornbaek-Kanonbatteri-en-overset-turistattraktion/artikel/553238


Foto fra Frihedsmuseets foto samling


Kilde:

16) Bunkermuseum Hanstholm, 10) “Kystartilleri i Danmark “1940-45”

121) “Kystartilleriforeningen gennem 75 år”, ISBN: 87-981623-0-6

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *