Skaade

Enhed: 2/717 Fl.A

Beliggenhed:
(Kombineret Kyst- og Antiluftskyts), ca 6500m Syd for Aarhus Domkirke og ca 700 m Øst for Landevejen fra Aarhus til Odder. Batteriets Afstand fra Kysten ca. 1100 m.

Artilleri:
4 Stk. 8,8 cm Flak.
Skytsstandpladserne var åbne med Betonbriske og med Brystværn og Haandmagasiner af Beton i let Udførelse, iøvrigt var Batteriet kun paabegyndt.


Kilder:

xx) Oversigtskort, Bilag nr 7, Kommissionen til besigtelse af…

xx) Dansk kommissionsrapport, 1946

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *