12,7 cm S K c/34 L/45

Foto er fra Bunkeruseum Hanstholm, Museum Thy. Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune 82288, 12,7 cm K, Agger

Oprindelsesland: Tyskland

Oprindelig anvendelse: Skibskanon

Fabrikant: Krupp

Konstruktions år: 1934

Vægt i stilling: 10.220 kg

Højderetning: -10 grader –  +40 grader

Max rækkevidde: 17.300 m

Max. Skudhastighed: 7 s/min

Granat vægt: 28 kg

Mundingshastighed: 830 m/s

Bemanding: 10 mand

Anvendt på: Røsnæs, Spodsbjerg

Ref. 10), 56)


Typen her var gamle tyske kanoner der tidligere havde været monteret på destroyere (Zerstörer) af klassen 34, 34A og 36. De blev udskiftet på krigsskibene til fordel for kanoner med større kalibre og mere moderne kanoner. Ladning foregik manuelt og de havde et solidt panserskjold rundt om kanonen, men åbent bag til. På begge sider af kanonen var der to sæder – et til højderetten og et til sideretten. Herfra kunne man affyre kanonen manuelt. Ammunitionen var todelt og granaten (som kunne være panserbrydende, brisant eller lys. Ud over det et ladningshylser med drivladning.

Kanoner af denne type sås brugt mange steder i Danmark. 12) På Røsnæs var de monteret på såkaldte “åbne betonbriske” hvilket er betegnelsen for at bestykning var monteret på et betonfundament i det fri, som oftest en smule nedgravet med lokale ammunitionsoplag gravet ind i jorden evt. forstærket med træ. 10), 56)

Efter krigen overgik kanonerne til Søværnet – de fik efterfølgende betegnelsen ”12,7 cm patronkanon (P K) L/45 M/34”. De blev anvendt på flere af datiden skibe (f.eks. fregatten NIELS EBBESEN, HOLGER DANSKE, depot og skoleskib ÆGIR m.fl.) En af grundende til at de genbrugte kanonerne, skulle findes i de enorme mængder ammunition, der blev fundet efter tyskerne – der var ammunition til mange mange år fremefter. Ud over det var det ganske udmærkede kanoner der nemt kunne konkurrere med de tilsvarende Engelske.

Kanonerne var i brug helt frem til 1969. 56)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *