Marine-Flak-Abteilung 814

Marine Flak Abteilungen (MFlakAbt) var enheder under Kriegsmarine der skulle sikre kyst og havneområderne mod angreb fra luften.

I 1932 havde Reichsmarine oprettet seks afdelinger i Kiel, Wilhelmshaven, Swinemünde, Cuxhaven, Pillau og Emden-Borkum og det var starten på en lang række batterier langs kysten, stort set over alt i Europa. Skolerne lå i Swinemünde og Cuxhaven. 

Til at starte med blev de anført som Kompagnier, men i vinteren 1941/1942 begyndte man at bruge ”Batteri” betegnelsen. Hver afdeling hørte til et Regiment.

Kalibrene der blev anvendt lå mellem 2 og 4 cm. Ved de lette batterier og 8,8 til 12,5 ved de svære batterier.

I hele krigen vurderes det at der var op til 100.000 mand under MFlakAbt.

Personel kom fra Kriegsmarine og de fleste var genaktiveret fra reserven. Enkelte officerer var uden den traditionelle officers uddannelse, men var diplomingeniører.


Enheden blev dannet i Hanstholm juli 1942. Det var på baggrund af enheder fra Marine Flak Abteilung 229, som var blevet overført fra Gotenhafen-Danzig i Vestpreussen. 

Afdelingen var først underlagt “Abschnitt Nordjütland” og senere Seekdt. Nordjütland. 


Kendte kommandører:

Korvettenkapitän M.A. der Reserve Albert Schulze (Jul 1942-Okt 1943)

Korvettenkapitän der Reserve Dr. Werner Förste (Okt 1943-00 Maj 1945)


Kilder: Materialet er sammensat fra flere websider, primært ”Lexicon der Wehrmarcht” og ”Axis History”. Enkelte oplysninger fundet i litteraturen samt foto og eksempler fundet på auktionssider.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *