Marine-Artillerie-Abteilung 524

Ligesom Marine Flak Abteilungen var Marine Artillerie Abteilung (M.A.A.) enheder under Kriegsmarinen, der skulle sikre kyst og havneområderne mod angreb fra henholdsvis luften og vandet.

I 1932 havde Reichsmarine oprettet seks M.A.A. (med numrene I -> VI) i Kiel, Wilhelmshaven, Swinemünde, Cuxhaven, Pillau og Emden-Borkum og det var starten på en lang række batterier langs kysten, stort set over alt i Europa. Skolerne lå i det nordlige Tyskland og det vides at der var uddannelsesområder i Danmark, b.la. på Dragør.

Til at starte med blev de anført som Kompagnier, men i vinteren 1941/1942 begyndte man at bruge ”Batteri” betegnelsen. Hver afdeling (M.A.A) hørte til et Regiment.

Kalibrene der blev anvendt lå mellem 2 og 4 cm. ved de lette batterier og 8,8 til 12,5 ved de svære batterier. Folk ved disse afdelinger havde deres egen mærke på insignier. Det var en granat med ild i toppen og et par vinger. Afdelingerne anvendte felt grå kampuniformer og insignier og havde den tyske marines udgangsuniform.


Personel kom fra Kriegsmarine og de fleste var genaktiveret fra reserven. Enkelte officerer var uden den traditionelle officers uddannelse, men var diplomingeniører.  Der går rygter om at der blev anvendt ubåds folk på nogle batterier sidst i krigen. Det er dog ikke fundet bekræftet, så ved du noget må du meget gerne skrive til mig.

Dannet januar 1945 – Århus.

Underlagt Seekdt. Südjütland’


Kendte kommandører:

Korvettenkapitän M.A. Rudolf Eberlein (Jan 1945-Mar 1945)

Korvettenkapitän M.A. Peter Blum (Mar 1945-Maj 1945)


Status 1945:

  • Stab/M.AA. 524 i Aarhus
  • 1/M.A.A. 524 i Aarhus 
  • 2/M.A.A. 524 i Hjelm med fire 150mm (planlagt, ej opført)
  • 3/M.A.A. 524 i Helgenæs (Sletterhage) med fire 150 mm (planlagt, ej opført)
  • 4/M.A.A. 524 i Silistria med fire 75mm Pak
  • 5/M.A.A. 524 i Abelshoved med fire 75mm Pak
  • 6/M.A.A. 524 i Treldenæs med fire 105mm guns (under opførelse)

Kilder: Materialet er sammensat fra flere websider, primært ”Lexicon der Wehrmarcht” og ”Axis History”. Enkelte oplysninger fundet i litteraturen samt foto og eksempler fundet på auktionssider.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *