Ligesom Marine Flak Abteilungen var Marine Artillerie Abteilung (M.A.A.) enheder under Kriegsmarinen, der skulle sikre kyst og havneområderne mod angreb fra henholdsvis luften og vandet.

I 1932 havde Reichsmarine oprettet seks M.A.A. (med numrene I -> VI) i Kiel, Wilhelmshaven, Swinemünde, Cuxhaven, Pillau og Emden-Borkum og det var starten på en lang række batterier langs kysten, stort set over alt i Europa. Skolerne lå i det nordlige Tyskland og det vides at der var uddannelsesområder i Danmark, b.la. på Dragør.

Til at starte med blev de anført som Kompagnier, men i vinteren 1941/1942 begyndte man at bruge ”Batteri” betegnelsen. Hver afdeling (M.A.A) hørte til et Regiment.

Kalibrene der blev anvendt lå mellem 2 og 4 cm. ved de lette batterier og 8,8 til 12,5 ved de svære batterier.

Folk ved disse afdelinger havde deres egen mærke på insignier. Det var en granat med ild i toppen og et par vinger. Afdelingerne anvendte felt grå kampuniformer og insignier og havde den tyske marines udgangsuniform.


Personel kom fra Kriegsmarine og de fleste var genaktiveret fra reserven. Enkelte officerer var uden den traditionelle officers uddannelse, men var diplomingeniører.  Der går rygter om at der blev anvendt ubåds folk på nogle batterier sidst i krigen. Det er dog ikke fundet bekræftet, så ved du noget må du meget gerne skrive til mig.

Dannet oktober 1944 – Hals. Underlagt Sekdt. Nordjütland

Kendte kommandører:

Korvettenkapitän M.A. der Reserve Friedrich Möller-Vollrath (Okt 1944-Apr 1945)

Korvettenkapitän M.A. Rudolf Eberlein (Apr 1945-Maj 1945)

Liste over batterier 1945:

Stab/M.AA521 i Hals

1/M.A.A.521 i Frederikshavn-Syd med fire 150mm (d)

2/M.A.A.521 i Sæby (Langtvedgaard) med fire 88mm

3/M.A.A.521 i Asaa (Geraa) med fire 88mm guns (under konstruktion maj 1945)

4/M.A.A.521 i Hals med fire 120mm gns (d)

5/M.A.A.521 i Tofte (Knarnov) med fire 75mm Pak

6/M.A.A.521 i Helberskov med fire 75mm Pak

Kilder: Materialet er sammensat fra flere websider, primært ”Lexicon der Wehrmarcht” og ”Axis History”. Enkelte oplysninger fundet i litteraturen samt foto og eksempler fundet på auktionssider.