Fæstningspioner

Festungspioniere

Hver værnemagtsdel (Hæren, Marine, Luftvåben) havde sin egen fæstningspioner organisation.

Opgaverne var veldefineret:

  • Projektering (udarbejdelse af tegninger, beskrivelser mv)
  • Opstille byggeprojektet
  • Overdrage dette til Organisation Todt (OT)
  • Overtagelse af det færdige anlæg fra Todt
  • Overdragelse af de færdige anlæg til relevante enheder
  • Forvaltning og vedligeholdelse af anlæg
  • Fremskaffelse af særligt udstyr til befæstningsbygninger

Som det kan ses var chefen for OKW og OKH den samme chef.

Fæstningspionerstab 31 var underlagt Landbefæstningskommandanten Nord i Oslo og havde ansvaret for samtlige pioneropgaver i Danmark.

Det omfattede bla.:

– Feltmæssige og permanente stillinger til alle værn

– Bearbejdning af alle spørgsmål vedr. spærringer, miner, forstrandsspærringer, opdæmninger mv.

– Forberedelse af pionerindsats i tilfælde af invasion.

– Alle forhold i forbindelse med fæstningstropperne.

Kendte chefer i Danmark:

Forår 1942 – efterår 1942: Oberstleutnant Jacobi

Efterår 1942 – maj 1943: Oberst Blas

Maj 1943 – maj 1944: Oberst August

Maj 1944 – august 1944: Oberst Witt

August 1944 til maj 1945: Oberstlautnant Kuppe

Kendte placering af stab:

København fra sommeren 1942 til januar 1944

Århus fra januar 1944 til august 1944

Silkeborg fra august 1944 til maj 1945

Kilde: hvor andet ikke er nævnt: xx), Tysk Befæstningsbyggeri 1933-1945.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *