Nykøbing Sjælland

Området i og omkring Nykøbing Sjælland er endnu ikke færdigbehandlet.

Herunder hvad jeg har fundet indtil nu:


Efterladenskaber på jernbaneområdet

Det tog tid at få fjernet all det militære isenkram – i september 1945 lå der en del på banelegemet og ved havnen i Nykøbing Sjælland og det ønskede Stationsforstanderen fjernet. Det var artilleriafdelingen under Kystdefensionen der stod for den opgave – sammen med en artillerist og en entreprenør tog de tre mand på tur rundt i stationsområdet og på havnen og fik talt op:

Placeret på stationens terræn:
1 stk. overdel til affutage (8 tons)
1 stk. fundamentsring (25 tons)
2 stk. panserplader (á 11 tons)
2 stk. panserplader (á 5 tons)
1 stk. panserplade (á 7 tons)

Placeret på havnen:
2 stk. 24 cm kanonrør (á 30 tons)
2 stk. U-formet affatagedele (á 5 tons)
2 stk. overdel til affutage (á 8 tons)
2 stk. underdel til affutage med pivettrap.
4 stk. panseplade (á 11 tons)
6 stk. panseplade (á 7 tons)
2 stk. panserplader (á 5 tons)
1 stk. panserplader (á 3 tons)
1 stk. kranbjælke til 40 tons kran.

Materialet skulle fjernes – der blev indgået en aftale mellem parterne og så blev området ryddet.


Hovedkvarter:

Hovedkvarteret for værnemagtens artilleribastion, kystbevogtning med Kaptajn Balck som øverstkommanderende, lå ved Klintegården ved Klint og Hotel Phønix i Nykøbing. 50)


Bevogtning:

Rekrutregiment 93, 3. bataljon lå i Odsherred i januar 1945 og patruljerede langs jernbanestrækningerne og arbejdede ved befæstningsværkerne 50)Nykøbing Nordstrand

Landminer, pigtråd, kanoner og bunkere 50) – hvad var der her?


Vandtårnet

Lyttepost på vandtårnet.


Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *