Nostrup og Nyrup lidt nord for Kalundborg

Nostrup ligger mellem Røsnæs og Kalundborg by og grænser op til Nyrup.

Området var, i sidste del af krigen, grænsen mellem Kalundborg og Røsnæs – efter her, krævede det særlig tilladelse til at komme ind i området. Det var også et område med meget aktivitet. F.eks. var der en lejr, der blev brugt som lytte og radiostation – senere blev området brugt til at træne tyske soldater og senere igen til flygtninge.


Lytte og radiostationen:

Der er heldigvis en del fortællinger fra området og det hjælper den del – det er nemlig meget sparsomt hvad der ligger af efterretningrapporter og registreringer, så alene derfor er det et spændende område.

Ud for jættestuen ved Rumlehøj lå hoved lejren – den var en rimelig stor lejr med plads til over 100 personer – der var messeområde, mandskabsbarakker, vagtbygning og selvfølgelig sanitære forhold – ud over det bygninger til kontor og radio betjening.

RAF, 1945. Udsnit af luftfoto fra RAF overflyvning i 1945


I den sidste del af krigen blev området udvidet med fire nedgravede stillinger – de fleste af dem kan man stadig se i dag. Man skal dog ud i området for at se dem, da foto ikke gengiver dybden særlig godt.

Ud fra beretninger må det formodes at der på området var mellem 8 og 10 mand. Det fortælles at det var folk på 50-60 år og alle rolige og flinke. En havde været stationsforstander i Sydtyskland – hans hus var bombet og han havde mistet hele sin familie. En anden var kemiker og havde vansiret ansigt, som følge af en eksplosion. En tredje var bonde. Alle ganske normale tyskere, der blot var blevet blandet ind i krigen.43)

Ifølge beretningerne kom to soldater til skade da minefeltet skulle etableret – de sårede blev bragt ind til smeden, der pænt måtte lægge sofa til, indtil de blev afhentet.

Der var jævnligt skader på grund af minefeltet – under krigen er der registreret en tysk soldat med knust ben og det er nævnt at flere hunde har mistet livet i området. 43)

Efter krigen blev minerne fjernet af tyskerne selv og som en ekstra sikkerhed, blev de tvunget til at gå over områderne. Det fortælles at to tyskere kom alvorligt til skade under oprydningen. 26), 27), 43)

Da krigen var slut og tyskerne draget hjem, kom englænderne og undersøgte området. De blev der kun kort tid, men inden de drog videre, sprængte de alt i luften – bygning, barakker og dele af højen. Oprydning blev lagt over til ejeren, så flere år efter blev der ryddet op – murbrokker, blokke og affald blev brugt til at fylde løbegravene op med og resten blev lagt på højen, som så blev dækket til med jord. Højen er derfor noget større end oprindeligt, og mon ikke en af fremtidens arkæologer vil undre sig noget, hvis de begynder at grave lige her.. 43)


Der er tydelige spor i området – specielt tydeligt er den store beton klump (ca. 8 x 1 meter) som sandsynligvis er det gamle fundament til den to etager høje bygning der stod i området. 

Privat foto, Mikael Hesselberg


De fem tårne

Der var yderligere fire tårne i området (den ene var her på højen) – de var af en anden type og var ikke bevogtet på samme måde som den ved Skipperlinien. 43) Tilbage i krigens tid var der stort set ingen huse i området – der var nogle få gårde og ellers kun marker.

De øvrige fire tårne var placeret:
– på Ræveshøj
– nord for Nyrup gård
– i det nuværende skov området mellem Hjorthøj og Rævebakken
– mast på foldboldbanerne Nyrup skole.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *