Kalundborg

RADAR STATIONEN DER BLEV VÆK:

Tiden efter krigen var en urolig tid og ikke alt er bevaret – b.la. er placeringen af en radar installation ikke blevet bevaret, så hvis du kender noget til en radar der var sat op i Kalundborg området, må du meget gerne kontakte mig. Jeg kender placeringen af radar på Røsnæs og Ebbeløkke (Lumsås), men ikke den i Kalundborg. Den er dog på diverse lister og oversigter.

Radiomast • Havn • Hovedkvarter/indkvartering • Radar

For tyskerne var Kalundborg en vigtig by. Dels havde den en udmærket havn, der var stort set isfri og dels var det et knudepunkt for kommunikation. I den sidste tid blev enkelte skoler flyttet til området og der var indkvartering for både soldater og flygtninge.

Radiostationen, Ydernæs, Kalundborg:

Allerede om formiddagen den 9. april 1940 blev Radiostationen besat og hele Gisseløretange spæret af, så kun tyske soldater og folk med særlig tilladelse havde adgang. Radiostationen var af vital betydning for kommunikationen både tyskerne imellem og den Danske regering ud ad til. Der blev også etableret antiluftværnskanon i samme område 26)

Efter tyskernes flugt fra de invaderende allierede styrker i 1945 måtte de opgive Hamborg og dermed en af de sidste store kraftige sendemaster – tilbage var nu kun masten i Kalundborg og nu kom den lille kønne by, på det tyske verdenskort. Området blev skarpt bevogtet til sidste dag i krigen med 12 mand. Masten kunne række langt ind i Nordtyskland og et godt stykke op i Norge.

Radiostationen blev befriet den 5. maj 1945. Ved to tiden om natten meddelte det tyske vagtholds befalingsmand af de ville trække deres folk tilbage til barakkerne og overlade resten til Danskerne. og kl. 20 om aftenen den 5. maj og frem til 18. maj blev den bevogtet af de lokale modstandsfolk (Depotdelingen).

Radiostationen var forberedt til sprængning, men en af modstandsfolkene (Engquist) havde sikret sig at han ville få beskeden samtidig med tyskerne, så de kunne nu at gribe ind. 1)

Eksempel på efterretningsrapport her tv. Stokholmsarkivet, Hanstholm Museum, Thy. Det var dog ikke altid de var helt korrekte – der var luftværnsskyts på Røsnæs. 16)

Den 7. maj 1945 blev radiostationen og politistationen afleveret af tyskerne og overgivet til chefen for modstandsbevægelsen i Kalundborg Politikreds (Kaptajn Petersen). Der var kun få egentlige tyske styrker i Kalundborg by men hele Krigsmarinen havde ordre om at vente med at rømme området til der lå en ordre fra General Dewing. (Den tyske kommandant i Kalundborg hed Brøckelmann.) Der blev indgået en aftale om at tyskerne måtte gå rundt samt handle, blot de var ubevæbnet og havde et hvidt armbind med påskriften ”V”. Der var stadig enkelte tyskere på skibet i den gamle Svovlsyre havn og der var stadig tyske sårede på lazarettet villa Strandlyst. Kystartilleriet på Refnæsgåden, Nyruplejren og Luftwaffe blev alle ført til Kalundborg denne dag. Tilbage på radiostationen var dog tre tyskere, der skulle hjælpe med at holde forbindelserne mellem de tyske enheder.

Politistationen blev overgivet til Overbetjent Breiting og radiostationen overgivet til bestyren Engquist. 26)

1. maj forlader de sidste tyske tropper området i Kalundborg, dog undtaget 100 tyskere i byen samt 500 personer som bor på de tyske skibe i havnen – der var i alt 17 tyske krigsskibe i Østhavnen ved krigens slutning. 28)

Den lokale efterretningstjeneste gjorder et stort arbejde. I Stockholms arkivet kan man finde detaljeret optegnelser fra 1944 og frem efter, der meget detaljeret grundig for hvad der foregår på havnen og i lokalområdet omkring Kalundborg. (se eksempel herover)


I slutningen af krigen begyndte mindre grupper at komme til området ved Kalundborg:

1. april 1945 var der rapporter om at Marineunderofficerskolen var flyttet ind på ”Grand Hotel” (feltpostnummer 55298) og på teknisk skole i Jyderup var der indkvarteret 24 ubevæbnede Ungarer samt i forsamlingshuset Asnæs ca. 60-70 mand fra marineinfanteriet.

Havnen:

Havnen var vigtig for tyskerne, så allerede i september 1940 blev der etableret en havnevagt (Hafenüberwachungstelle) og der blev set tyske flådefaretøjer stort set igennem hele krigen. Ved flere lejligheder blev der ophæng spærreballoner, som nogle gange rev sig løs og svævede rundt på må og få.  9) 15) 26)

Svolvsyrefabrikken:

Syrefabrikkens lager på havnen blev inddraget af værnemagten – i slutningen af krigen blev der opbevaret kanoner mv. og efter krigen samlede man en del her for senere at køre det væk. I dag er næsten alt revet ned – noget af det sidste fra den store fabrik, kan findes på Østre Havnevej 12.

Grand Hotel:

Tyskerne hovedkvarter i området lå på Hotel Grand i Kalundborg – det ligger i gåafstand fra havnen og blev besat den 9. april 1940 og igennem hele krigen. 26)

Strandlyst, Vestre Havnevej:

 I slutningen af krigen steg Tysklands behov for behandlingssteder og steder hvor de sårede tyske soldater kunne komme til hægterne. Ud over det begyndte de tyske flygtningen for alvor at komme til landet. Mange steder rundtomkring i landet blev skoler, lejre, forsamlingshuse og hoteller besat og brugt som lazaret/flygtningen lejre.

Kalundborg slap ikke fri – Villaen ”Strandlyst” på Vester Havnevej blev besat i november 1944 og straks efter ankom lastbiler med møbler og udstyr – kort tid efter var det omdannet til et lazaret.  16)

Villaen lå fornuftigt i forhold til havnen og det var (og er stadig) en stor bygning.

Et lazaret var betegnelsen for et sted hvor sårede soldater blev behandlet for de skader de pådrog sig under krigen. De lå oftest et godt stykke væk fra fronten og kunne behandle soldatens skader og når soldaten var blevet behandlet og i stabil tilstand, blev de overført til et mere roligt sted, hvor de kunne komme sig og blive kampdygtig igen. 46)


Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *