Tybjerg

Lidt nord for Næstved og kun få kilometer vest for Haslev lå en større radar og radio installation kaldet “SEEHUND”

Tyskerne havde kodenavne for de forskellige anlæg og de brugte som regel dyrenavne med et forbogstav der svarede til områdets stedbetegnelse. I dette tilfælde “S” for Seeland (Sjælland) og “Seehund” som er en sæl på dansk.

Type anlæg: Flugmeldemess Stellung 1. Ordnung

Enhed: 20/Ln-Rgt 222 og 30/Ln-Rgt 222

Funkaufklärungs-stellungen Tybjerg

I sommeren 1942 var tyskerne i fuld gang med at etablere en stribe varslings og radioanlæg til Luftwaffen. De allierede var begyndt at bruge ruten over Danmark til deres bombetogter i de besatte lande og kunne den vej nemt ramme langt nede i Tyskland.

Hvert anlæg kunne dække et lille område og kunne, ud over at identificere evt. flyvemaskiner, også anvendes til at guide jagerfly med.


Tybjerg SEEHUND dækkede et meget stort område.

Ud over en stribe radar anlæg og radioantenner, var der en kommandostation (Gefechtstand), som var bygget med armeret jernbeton og som står den dag i dag.

Foto: 19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

Gennemgangen af området er delt op i lokationer:


Jagdschloss

I dette område stod en større radar – en for tiden meget moderne.

Jagdschloss (FuMG404) var en tysk radar som var en nyskabelse i forhold til de fleste andre radartyper i brug på dette tidspunkt

Den fungerede som en kontinuert roterende antenne, og de modtagne signaler blev vist på en polarplan-indikator eller som et ”panorama”. Dvs. den klassiske funktion for en radar, hvor man ser en afbildning af den roterende stråle på et katodestrålerør.

Målene (ekkoerne) lyser op som prikker, så man let kan se både retning og afstand. En af manglerne ved denne type var at den manglede angivelse af målenes højde.

Luftfoto tv. viser området lige efter krigen.

Ref.: 82) http://imaps.mapserver.dk/ RAF 1945 

Jagdschloss radar i Stellung Seehund/Thybjerg 1944. Fotograferet af RAF Mosquito. Foto er fra the National archive London (via JJ). Jeg er lidt usikker på om det er fra dette område, da bevoksning i baggrunden ikke helt passer med RAF luftfoto fra 1945, men om ikke andet, viser det en radar af den rigtige type.

Würzburg Riese radar

Der var etableret to radar stillinger med typen “Würzburg Riese”.

Der var typisk en kontorbarak bygning samt generator og evt. beboelse. Der er desværre ikke optegnet skitser over detaljerne i dette område.

Luftfoto fra RAF 1945 viser tydeligt de to radar stillinger, veje, stier og nogle enkelte bygninger.

Eksempel på en Würzburg Riease radar. Kilde: GYGES med tilladelse.

Würzburg-Riese radaren var en radar som kunne bruges til at samle data, til at lede de tyske jagermaskiner mod deres mål. 

Radaren var placeret på et sekskantet betonfundament og blev forsynet med strøm fra en nærliggende generator. 

Betjening af radaren foregik fra en kabine bag parabolen og der var typisk på 7 mand.

I forbindelse med radaranlæg var der normalt etableret nogle barakker, som var kamufleret som gård-bygninger. 


Wassermann IV

I dette område stod en “Wassermann IV” radar.

Radaren var beregnet til tidlig opdagelse af mål, dvs. den havde en lang rækkevidde, men havde til gengæld lidt dårligere nøjagtighed (sammenlignet med f.eks. Würzburg radar)

Området er streget op for bedre forståelse.

Som det kan ses lå der en stor bygning og man kan fornemme skygge fra den ret høje antenne. Se også foto herunder.

Foto er fra Bornholm og viser en typisk Wassermann, som den muligvis har set ud. Gengivet med tilladelse, GYGES.
Skitse er eksempel på fundament til en Wassermann radar, som den muligvis har set ud. Gengivet med tilladelse, GYGES.

I den nordlige del var der tre områder som der er lidt tvivl om. Det er registreret at der var en Y-linje i området, men det er usikkert hvad der eller var. 

De tre områder i den nordlige del – på Google luftfoto har jeg mærket områderne ind.

En Y-linje er to eller flere master der er koblet op til en radio sender/modtager samt et pejleapparat.

Masterne sender et signal hvert 20 sekund og dette signal returneres automatisk af jager-maskinen. Derved kunne man beregne afstand og så havde man grundlaget for at kunne dirigere jagermaskinerne hen mod de fjendtlige fly.


Gefechtsstand

Hele området blev ledet fra et lokalt hovedkvarter kaldet “Gefechtstand”. Der har også være indkvartering, messe, værksteder, garager mv.

Hovedkvarter set fra RAF luftfoto 1945 – de mange bygninger blev revet ned, da området blev forladt i ca. 1947. Dog var den firkantede bygning i toppen bygget af beton, så den lod man være.

I dag er den ret kraftige betonbygning integreret i hovedbygningen og der er stadig mange spor på grunden.

Når man ser på bygningen i dag, er det ikke til at se at der er en kraftig beton konstruktion, men inden for kan man se rester af åbninger og stolper fra da den blev bygget. (det er den del af bygningen der har en port med vinduesparti).

I forbindelse med et rørprojekt blev der fundet en del genstande fra krigens tids – b.la. en del glas, hvoraf der er et udpluk vist herunder.

Efter krigen var der flygtningelejr og en del fundamenter fra de gamle barakker kan stadig ses i området.


Flygtninge

Efter krigen blev en del af anlægget anvendt som flygtningelejr – da der var flest, var der 1.000 flygtninge.

Efter krigen

Anlæggene fik lov at stå frem til ca. 1947 hvorefter de blev solgt til skrot.

I 2010 – 2011 blev der udført udgravninger i området, i forbindelse med etablering af en ny kloakledning. Området omkring de gamle bygninger (Gefechtstand) ud mod vejen blev undersøgt og der blev fundet flere genstande og spor fra bygningerne og bygningsaffald. B.la. blev der fundet ca. 25 kg. glas dele fra de måleplader der blev anvendt. (se foto i galleriet her over)

Kilde omkring udgravninger: 113) “Beretning for Forundersøgelse…


Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *