Køge

Telegraf og lyttestation samt en del indkvartering i den sidste tid.


Køge by – Telegraflejren / lyttestationen

Tysk betegnelse: Nachrichten-Aufklärungsstelle Køge

Chef: Oblt. Plog

I sommeren 1943 opførte værnemagten en lyttestation i den nordlige del af Køge (ved Nodre Viadukt). En af soldaterne fortalte senere: Der var 27 mænd, fortrinsvis uddannet radiotelegrafister i starten men blev hurtigt opmandet til 50 og dertil 30 kvinder (efteråret 1943).

Der var en fjernpejler og kortbølgemodtagere og deres opgave var at afsøge frekvenser og finde agenter der bruge disse frekvenser til at sende beskeder til de allierede.

Når en agent blev opdaget, pejlede man sig ind på fra hvilket område der blev sendt og lokale mobile pejlevogne blev sendt ud.

Der blev arbejdet 24/7 med skift efter 6 timer.

I slutningen af krigen var her 75 teknikere og 50 Blitzmädeln. Området blev senere anvendt som flygtningelejr.Indkvartering i slutningen af krigen

I den sidste del af krigen steg antallet af tyske soldater og flygtninge voldsomt. I Køge beskrives dette:

Tøxens skole: ca. 150 infanterister, 50 pionere og 50 invalide.

Der er lidt tvivl om det var frimurerlogens bygning eller Odd Fellow logen, men jeg kan ikke finde noget der angiver at frimurerne havde en loge bygning i Køge i 1945. Her var indkvarteret 30 marinesoldater

DSU hytten (placering ukendt): 30 polititropper (Grenzpolizei)

Yderligere beslaglæggelser:

Teaterbygningen. Haven blev anvendt som vognpark

Hotel Prinsen og Hotel Hafnia var beslaglagt, lige som 350 flygtninge var indkvarteret på politistationen, der også rummede den tyske marinestab.

Vandrehjemmet, teknisk skole og Missionshuset var ligeledes beslaglagt.

Afmarch

Allerede den 7. maj forlod størstedelen af tyskerne Køge by. (du kan læse mere om turen hjem her )

Enkelte grupper blev tilbage, b.la. en afdeling af Hitlerjugen som blev indkvarteret på Gammelkjøgegaard frem til den 23. maj. Ud over det blev der en række mariner tilbage og ca. 410 flygtninge. De mange mariner blev på skibene. Den lokale flådechef ville ikke overgive sig til de danske modstandsfolk, så først den 8. maj, da der kom en engelsk enhed, blev der forhandlet overgivelse og den 16. maj afvæbnet. Det vurderes at der var omkring 600 mariner – efter aftale med englænderne, fik de lov at sejle hjem – turen startede den 28. maj.

Hitlerjugen

De var til stede i stort format i Køge området. Deres alder taget i betragtning, er det nok det bedste der er sket for dem, i under krigen… De var mellem 14 og 17 år og skulle sendes til fronten i maj 1945. Heldigvis nåede de ikke så langt og kom først hjem et stykke tid efter befrielsen.

De var indkvarteret flere steder:

Brochmands skole: 150

KFUK-lejren: 225

Gammelkjøgegaard: 150

Vallø Strandhotel: 150.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *