Kastellet

Allerede den 9. april 1940 blev kastellet besat – det var et vigtigt dansk hovedkvarter så i de tidlige morgentimer blev porten ind til Kastellet sprængt og tyskerne flyttede ind.

Under krigen blev Kastellet b.la. anvendt som fængsel men ikke mindst var en del tyske enheder bosat der.

Der blev bygget en smule i området – f.eks. en bunker.I dag ser Kastellet meget anderledes ud, end under besættelsen. Adgangsforhold til området var anderledes, der var flere bygninger, tre tennisbaner og en jernbane forbindelse.

Foto her er fra ca. 1928 – 1933.

Foto: Danmark set fra Luften: Kastellet – Det Kgl. Bibliotek (kb.dk)

Kastellet var besat under hele krigen og blev brugt til b.la. indkvartering af soldater af lav rang, fra både hæren og Marinen. Der var ca. 400 soldater indkvarteret under hele krigen.


Flaktårnet på volden

i Juni 1942 ankom der en styrke på 300 mand fra Luftwaffe. De blev indkvarteret i de seks barakker der blev etableret inden for voldene ved Prinsessens Bastion. Der var en messebarak og fem barakker til indkvartering. Dertil en barak som muligvis blev anvendt til officerer eller befalingsmændede.

Flaktårnet blev bygget på selve volden og havde et beton fundament på 7,5 x 7,5 meter. Selve tårnet var i træ og var på seks etager. Tårnet, der var operationsklar 5. september 1942, blev væltet af tyskerne efter befrielsen.

Øverst oppe blev der sat en lyskaster op med en diameter på 60 cm. Lyskasteren skulle støtte de tre 2 cm. flak på Tolbod kajen og to 88 mm Flak på nord på Langelinie.


Bezinlager på Kastellet

Oktober 1942: Nedgravning af to benzinbeholdere på i alt 6.000 liter med tilhørende pumper. De blev nedgravet i voldstykket mellem Kongens og Prinses Bastioner


Stabs- og kommandobunkeren

Bunkeren blev påbegyndt sent i 1943 og færdigstøbt 7. januar 1944.

Det er usikkert om denne bunker blev operativ under krigen. Der er flere ubekendte – b.la. dens løbenummer.

En anden detaljer er at den 15. januar 1945 endnu ikke var færdigmeldt.

Efter krigen blev det noteret at der var en telefon, et par radiosendere og en motor til at drive en dynamo.


Barakken ved Kongens Bastion

I juni 1943 blev der opført en stor barak ved Kongens Bastion. Barakken havde tidligere stået i Ryvangen, men skulle nu bruges som radiostation.

Som det var kutyme var radiostationen udformet som et “T”


Kendte kommandører på området:

Januar 1942 – Hauptmann Smit (chef for Stabskompaniet Infanterie Division 160). Tittel: Deutcher Kommandant der Zitadelle”


Alle foto er fra Kastellet mellem 1940 og 1945. Foto er fra Frihedsmuseets diasskab.

På de to foto kan man se antiluftskyts tårnet ved Langelinie.


Kilder:

115) “Bunkeren i Kastellet”, 98) Dines Bogø, xxx) “Kastellet under Besættelsen”, Finn Andersen

samt Frihedsmuseets diasarkiv, “Danmark set fra Luften” – Det Kgl. bibliotek

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *