Arresødallejren

I den sidste del af krigen var Tyskland presset på alle fronter. For at ændre initiativet på havet, udviklede man en mini ubåd som skulle kunne snige sig ind på de allierede krigsskibe og sænke dem. Der blev forsøgt flere ting, men i praksis virkede det ikke, dog kunne de bruges til bekæmpelse af en invasionsstyrke hvis forholdende var i orden. Under D-dagen forsøgte man forgæves at sende dem ind mod flåde, men vejret var i mod tyskerne og da de kun kunne angribe fuldt uddykket, var de forholdsvis nemme at få øje på.

De mange mini ubåde blev udstationeret forskellige steder ved Atlantvolden og andre steder hvor man vurderede at de kunne give en fordel.

Efter krigen var Lynæs Fort opsamlingssted for de man ubåde og der lå de til de alle var hugget op til skrot.


Foto fundet i Frihedsmuseets fotoarkiv. Tv. ses førerhus i Eenmandstorpedo. I bunden styring og udløsning til torpedo. Begge foto fra området.


Sammen med Lynæs Fort blev Arresødallejren brugt af to tyske flotiller til opbevaring af mini ubåde. Dels var der gode sløringsmuligheder og dels var det tæt på Fortet, hvor man kunne forvente at anvende dem.

Alle ubådene lå på vogne så den nemt og hurtigt kunne køres rundt.

De to flotiller var K-Fl-365 og K-Fl-415.


Kilde:  Blandet fra disse kilder:

104) “Fortidsnyt på Halsnæs – Lynæs Fort og Spodsbjerg Batteri”, Hundested lokalhistoriske forening, nr. 44, 11. årgang 2003. ISSN 1395-2533, 105) “Fortidsnyt på Halsnæs – Lynæs Fort og Spodsbjerg Batteri”, Hundested lokalhistoriske forening, nr. 36, 9. årgang 2001. ISSN 1395-2533,  https://trap.lex.dk/Lyn%C3%A6s_Fort, http://www.vestvolden.info/lynaes-fort/, 98) Dines Bogø

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *