Kronborg

Kronborg blev besat fra stort set første dag i krigen og blev brugt som indkvartering, flak og torpedobatteri.

Tysk betegnelse: Batterie Helsingør Nord (8,8cm Flakbatteri på Kronborg)

Bevæbning: 4 stk. 8,8 cm Flak 37 M

Enhed: 3/M.A.A. 508

Ref.: 10) “Kystartilleri i Danmark “1940-45”


I 1940 blev Kronborg anvendt som kaserne af Helsingør Garnison. Der var dog ikke så mange soldater som tidligere, men de have nogle få faste opgaver, som f.eks. at kippe med flaget og bemande de gamle kanoner når der skulle saluteres. Fodfolkets Kornet- og Løjtnant skole lå ligeledes i området.

Den 9. april kl. 06:05 blev der udsendt alarmordre, men allerede kl 07:00 stoppede ”krigen”. Det blev derfor ikke til noget slag den dag. En del af bemandingen tog færgen til Sverige, men eller foregik overgivelsen stille og roligt da de første tyske tropper mødte op den 9. april kl. 22:15.

Der ankom et tysk kompagni og de blev indlogeret på et vandrehjem lidt uden for Helsingør. Allerede næste dag blev Kornetskolen flyttet til Næstved og den 11. april overtog de tyske styrker indkvarteringsfaciliteterne. De tyske styrker begyndte med det samme at etablere sig – der blev opsat skilderhuse samt etableret beskyttelsesfaciliteter for styrkerne.

På de yderste volde blev der opstille 20mm antiluftskyts (fire eller fem kanoner). To (muligvis tre) blev placeret på trætårne og to andre gravet lind i volden ved strande.

Foto er fra Frihedsmuseets fotosamling.

Der var lidt forskellige tropper indkvarteret i området. B.la. Kriegsmarine med nogle motortorpedobåde i Helsingør havn og(marts 1941) og mandskabet fra tre ubåde, som havde taget kortvarigt ophold i den lokale havn. På selve Kronborg var det Werhmagt der stod for vagten.

Fra den 5. november 1942 var der kun tyske tropper på området – indtil da var der også danske tropper.

Foto fra Frihedsmuseets fotosamling. Tysk vagt ved Kronborg.

I kølvandet på den store oprustning af ”bevogtningen af Danmark” i efteråret 1944 blev der opsat fire 88mm luftværnskanoner. De var effektive både mod fly og skibe. Yderligere blev der udgravet torpedogarager i volden tre forskellige steder, hvor der blev opstille tre torpedoer hvert sted. Disse kunne styres ved hjælp af en ledning og dermed kunne guides mod deres mål med stor præcision. For at bemande disse få torpedoer blev der indkvarteret 60 mand. Der blev også opsat lytteappart.

Efter krigen blev der b.la. optalt:

  • Fire 88mm kanoner
  • Fem 20mm kanoner
  • Ammunition til begge kalibre.
  • Yderligere 92 kanoner af ukendt art
  • 82 pansernæver

Parallelt med udbygningen med kanoner og torpedoer blev der, uden for byen, gravet pansergrave og opsat pigtråd til hjælp ved en evt. invasion.

Indtil videre havde der været åbnet på Handels- og Søfartsmuseet men i februar 1945 var situationen så kritisk at tyskerne lukkede all adgang for civile til hele Kronborg – det betød at museet måtte lukke i en periode. Museets kustoder fik lov at passe udstillingen og de tyske tropper fik forment adgang til denne del af Kronborg, hvilke de respekterede.

Befrielsens foregik stille og roligt. Trods den Danske Brigades indmarch via Helsingør forholdte de tyske tropper sig i ro og allerede den 15. maj kunne den danske garnisionskommandant overtage kasernen igen.

I en kort periode fra juni 1942 og nogle måneder frem, blev der opstillet et hærkystbatteri med 105mm kanoner. De skulle bruges til at nedkæmpe evt. flygtende Sovjetiske både. Efteråret 1942 blev disse flyttet til den jyske vestkyst.

Ref.: Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 2004, bd. 63. ”Den tyske besættelse af Kronborg 1940-1945” af Benjamin Asmussen.


Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Downloaded 6. august 2021. 

Gætter på at luftfoto er fra ca. 2020 – alle foto viser forskellige sider af Kronborg, set fra vand siden. 

Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Downloaded 6. august 2021. 

Gætter på at luftfoto er fra ca. 2020 – alle foto viser forskellige sider af Kronborg, set fra vand siden. 


Kronborg lige efter krigen. Foto fundet i Frihedsmuseets fotoarkiv.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *