Bøtø flyveplads

Bøtø (Marrebæk)

I slutningen af krigen (1944) blev den civile flyveplads ved Bøtø beslaglagt og der blev etableret en flyveplads som blev anvendt som parkering af fly, i sikkerhed fra de mange kampe i Tyskland.

19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

Ifølge bevarede kort på Museet Falsters Minder strakte anlægget sig fra den nuværende Valmuevej til nordenden af Bøtøskoven. Start- og landingsbanen lå vest for og parallelt med den nuværende Bøtø Ringvej. Parallelt med start- og landingsbanen var der anlagt et system af jordvolde som beskyttelse af opmarcherede fly og køretøjer, en vestlig række langs den nuværende Lævej og en østlig langs østsiden af Bøtøvej, samt en kortere række i nordkanten af Bøtøskoven. Mellem disse og startbanen lå forskellige betonstillinger, og langs Lævej skal der endnu være bevaret rester af maskingeværstillinger.

Tekst taget direkte fra : Microsoft Word – brko alle sydfalster.doc (guldborgsund.dk)

I foråret 1944 var det tydeligt hvor krigen bar hen og tyskerne havde behov for flyvepladser i sikkerhed fra de mange allierede bombeangreb. Pladsen blev ikke anlagt som operativ lufthavn, men mere en “spredningsplads” for at sikre deres fly mod angreb.

Mellem Bøtø skoven og gården Pedersdal blev der etableret skjul for fly, der blev gravet beskyttelsesrum og anlagt køreveje. Der blev i alt beslaglagt 57,83 ha

Start- og landingsbanen bestod af hårdt tromlet græs.

Der var ingen nærforsvarsstillinger eller anden form for beskyttelse, da det primært var en evakuerings plads.

I læbæltet mod vest blev der etableret 11 flyverskjul til større fly og en stribe skjul til jagerfly.

I det sydøstligste hjørne blev der etableret tre bunkere udført i sveller og jord. (skellet til Bøtø skoven)

Senere blev der etableret to beton bunkere mod sommerhusområdet (øst), hvoraf den ene stadig eksisterer (på privat grund)

På syd og vest siden blev der opført voldanlæg for benzin depot.

Selve landingspladsen var kun et stort område med græs, så det var muligt at lande uanset vind og vejrforhold.


To beskyttelsesbunkere og en Jukers flyvmaskine. Ref.: Frihedsmuseets fotoarkiv


I 1945 blev området bevogtet af et HIPO korps.

Området blev angrebet 3. marts 1945 og en mindre del af de tyske fly blev ødelagt. (der var i alt 54 fly på pladsen under angrebet)

De lokale blev ikke belastet af den tyske beslaglæggelse – der var stadig mulighed for at lette og lande med svævefly og de lokale fik endda lov at flyve med på nogle flyvninger fra området.


Nutiden:

I dag kan man stadig finde spor i landskabet af de mange flyverskjul. Ca 50 meter inde i Bøtø skoven findes en halvkreds af ca. 1 meter høje volde og med en diameter på 10 meter -det var et flyverskjul. Der er fundet ialt ca. 40 anlæg, men det er sandsynligt at mange i dag er væk (der bygges meget i området).

Af de to bunkere der blev bygget vides det med sikkerhed at den ene blev nedbrudt og fjernet og den anden eksistere stadig. Den består af to sammenhængende rum på hver 2 x 6 meter. Loftet er tøndehvælv, hvilket er lidt usædvanligt (dvs. buet, lidt som i en kirke)


Kilder:

108) Flyvehistorisk Tidsskrift nr. 3 og 4 fra 1987

109) “Spor i Falsters kulturlandskab” omkring den bevarede bunker og spor i landskabet

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *