Holev

Feltflyveplads etableret fra august 1944

Der blev bygget mange feltflyvepladser i Danmark og langt de fleste blev etableret i det sidste år af krigen. Holev var ingen undtagelse.


10. august 1944 fik nogle af de lokale bønder besked om at de ikke måtte efterårs så på deres marker. Den tyske værnemagt havde planer med deres jord.

I slutningen af november 1944 begyndte det egentlige arbejde og det er sandsynligt at denne plads skulle anvendes som nødlandeplads i forbindelse med Beldringe flyveplads (der også var i gang med at blive etableret)

Det var et stort arbejde – det blev vurderet at der var mindst 100 arbejdere i gang (danske) og arbejdet strakte sig frem til april 1945. Et af gårdenes karlekammer blev anvendt som kørselskontor.


Der blev udlagt 17.000 m3 grus og anlagt veje, drænet jord og oprettet skjul for de tyske maskiner. 

Ud over en landings- og startbane blev der etableret tre veje væk fra området (kaldet “Rollwege”). De førte til to små skovområder i nærheden, hvor der blev etableret skjul for flyvemaskinerne (kaldet “Liegeplätze”)

Etablering af Holev Feldflugplatz gik i stå, efterhånden som krigen nærmede sig sin ende. De planlagte barakker blev ikke bygget og mig bekendt var der ingen fly der anvendte denne flyveplads.


Kilder

Hvor andet ikke er angivet er der anvendt materiale fra 68) “Tyske beslaglæggelser i Odense og Assens amter…”

Luftfoto: 19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *