Beldringe

I 1943 blev det besluttet at styrke forsvaret at Danmark og i den forbindelse blev der opført fire nye lufthavne i Danmark:  Vandel, Skrydstrup og Tirstrup (alle i Jylland) og en i Beldringe på Fyn.

I dag er der mange bygninger og spor i landskabet efter denne flyveplads – og der er et museum:

http://besaettelsesmuseumfyn.dk/omraadetshistorie/


i 1943 fik beboerne i Lumby, Broby og Søndersø sogne varsel om at de skulle rømme deres boliger og jorder. Ialt ca. 2.000 tønder land. Det var flere hundrede ejendomme, gårde, husmandssteder og almindelig beboelse. Alle blev ramt og der går historier om at flere fik psykiske problemer som følge af at de blev smidt ud. De fik erstatning, men mange havde boede der hele deres liv og nogle var gamle slægtsgårde.

Mange bygninger blev revet ned – der i blandt Lunde Ågård m.fl.

Hele Allesø by blev evakueret – skolen indrettet som hovedkvarter for pladsens kommandant. I byen blev der også etableret fængsel, værksteder mv.

Ved Lumby blev der yderligere etableret et sidespor fra jernbanen, for transport af materialer. Sporet endte ved den store hangar (som stadig eksistere i dag)

Omkring området blev etableret en ringvej på 30 meters bredde og i alt ca. 10 km lang. Ringvejen var tænkt som forbindelsesvej for flyvemaskiner til de to store startbaner der blev anlagt. (ref. 119, Nordfynsk.dk)


RAF Luftfoto fra 1945 – man kan tydeligt se ringvejen rundt om området, samt landingsbanen


En af bunkerne der stadig står i dag og vartes af det lokale Besættelsesmuseum Fyn (ref. Skråfoto)

Den store hangar som stadig i dag anvendes – dog som sportshal og ikke til fly.


Foto er fundet i Frihedsmuseets foto samling


Efter krigen – tyske flygtninge

Der blev oprettet flygtninge lejre i området, efter krigen. Den kom til at hede Allesø Lejren. Senere kom der et lazaret til på gården Rosendal. (marts 1946)

Beldringe Lazaret blev naturligt anvendt. Det var primært børn og ældre, samt kvinder. De unge mænd var stort set alle sendt i krig. De fleste kom fra Østpreussen og Pommern og de begyndte at ankomme til området allerede i januar 1945, som følge af Russernes erobringer. i alt antages det at der var op til 1.700 flygtninge i området.

Fra efteråret 1945 begyndte man at sætte hegn op. I dette lidt specielle tilfælde hegnede man ganske enkelt hele Allesø ind – noget man ikke så andre steder. Efter forholdende havde de det tåleligt – det var rigtige huse de boede i og ikke barakker – de havde køkkenhaver og forsøgte sig med at holde bygningerne vedlige.

Lejren lukkede i 1947 og folk kunne nu købe deres huse tilbage af den danske stat.

Senere skrev en af de frivillige ved det nuværende museum en afhandling om emnet: (Lisette Juhl Hansens speciale ved Institut for Historie på Syddansk Universitet) ”Tyske flygtninge i Allesølejren og på Beldringe Lazaret 1945-47”


Kilder:

Kristligt Dagblad (Da fynske landsbyer husede krigsflygtninge bag pigtråd | Kristeligt Dagblad (kristeligt-dagblad.dk) )

Besættelsesmuseum Fyn, Områdets historie | Besættelsesmuseum Fyn (besaettelsesmuseumfyn.dk)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *