Knudshoved

Der blev etableret antiluftskyts ved Knudshoved og ved DBS’s feriehjem var der opført barakker til ca. 160 mand.

Efter “D-dagen” blev området rømmet og stod tomt indtil januar 1945, hvor der ankom en del Ungarske soldater og senere 2-300 Østtyske flygtninge.

Kilde: 79) “Nyborg under besættelsen”

Slipshavn

Før 9. april 1940 blev Slipshavn brugt af den Danske Marine. Det var der de førte tilsyn med minefelterne i Storebælt. På dagen (9. april) blev Slipshavn besat og de danske Mariner smidt ud. De skibe der lå i havnen, blev flyttet til Nyborg havn og på området blev der opstillet 20mm antiluftskyts. I perioden var der ca. 200 Marinesoldater.

Kilde: 79), “Nyborg under besættelsen”

Muligvis lå 4. BAT / M.A.A. med stab i Slipshavn 1942-1943.

Kilde: 80) “Feltpostnummer…..”