Midskov

Med direkte udsigt til indsejlingen til Odense, lå “Skoven”(lidt nordvest for Midskov) perfekt.

Herfra kunne man overvåge den smalle indsejling og det lå godt for placering af antiluftskyts.

Området blev beslaglagt i oktober 1944 og kom til at omfatte i alt 13,8 ha – syv ejere blev påvirket af beslaglæggelserne. Som det kan ses, ligger området lige op til indsejlingen til Odense, så det var nemt at se hvad der foregik. Kanonerne var flakkanoner, men kunne nemt rettes ned for beskydning af både.

Området var under etablering, men der nåede at komme tre kanoner, ildlederstation og diverse mandskabsrum. Kanonstillingerne var let nedgravet, som det tydeligt kan ses på foto af kanonen lidt længere nede på siden. Ildlederstationen er der ikke detaljer om, men mandskabsrum var blot nedgravet jordbunkere med et let betondæk og godt camoufleret. 

Ref.: 68) “Tyske beslaglæggelser i Odense og Assens amter 1940-1945”

Foto: 82) RAF 1945, her kan stilligen tydeligt ses – den er spredt ud over hele det område der i dag er bygget sommerhuse på.

x) Arkiv.dk, 

Foto herover er tydeligvis efter krigen – som det kan ses er de let nedgravet. Stillingen er forstærket med tømmer og ammunition ved kanonen er forberedt.


Efter krigen blev området “befriet” og efterfølgende blev en kanon sprængt af Hæren Tekniske Kommando, men ellers stod de som da Tyskerne forlod dem.  4)

Området blev overgivet til ejerne i vinteren 1946 – 1947 og alt var misrøgtet. Ejerne fik erstatning (ud over den leje de havde modtaget) og i datidens penge forløb det sig til i alt 28.000,- kroner. Andre ejere blev også berørt – der var gravet skyttehuller alle mulige steder – i alt 96 huller blev siden fyldt op.

Ref.: 68) “Tyske beslaglæggelser i Odense og Assens amter 1940-1945”

Bevæbning:

3 stk. 8,8 cm Flak SK C/06 L/45 i M.P.L., knaldskærm

Enhed: 11./M.A.A. 522 

Ref.: 4) 1055-085, Krigsministeriet. Komm. Vedr. Kystbefæstningsanlæg. 1045-1946

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *