Gyldensted

Feltflyveplads etableret fra november 1944.

Der blev bygget mange feltflyvepladser i Danmark og langt de fleste blev etableret i det sidste år af krigen. 

47 ha jord blev beslaglagt i november 1944 og arbejdet med at etablere en feltflyveplads for mindre maskiner startede. 


Der blev anvendt tysk arbejdskraft og det blev vurderet at der var ca. 20-30 mand i gang frem til marts 1945.

Området blev planeret, der blev lagt grus ud og alt tilsået med græs. Der blev bygget et hegn og en remise for at forhindre sandflugt. I en nærliggende skov blev der forberedt for skjul af flyvere.

Der blev yderligere opført et par vagttårne.

Landings- og startbanen havde en længde på tusind meter, som de øvrige feltflyvepladser der blev opført. 

Kort før tyskerne forlod pladsen, landede der et enkelt fly (marts 1945), men ellers blev pladsen aldrig operationel i den forstand.


Kilder:

Luftfoto: 19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

Hvor andet ikke er nævnt: 68) “Tyske beslaglæggelser i Odense og Assens amter…”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *