Assens

Allerede 9. april 1940 kom de første tyske soldater til Assens – antallet voksede og i slutningen af krigen antages det at der var mere end 800.

Nederst på siden er nævnt et muligt flak. nord for Assens.


Denne lyttepost var placeret i dette område. Til begge lytteposter var der afsat en snes mand. (117)

Placering af den nordlige lyttepost er usikker, men meget tyder på den stod i dette område.

Til begge lytteposter var der afsat en snes mand. (117)


Havnevagt ved havnen.

De ankom allerede den 9. april 1940 (117)

I slutningen af 1942 blev nogle danske soldater indkvarteret i Assens. Det var soldater fra 1. Fodfolks Pioner Battalion, 3. kompagni. De havde tidligere haft garnison i Tønder, men blev forflyttet til en midlertidig lejr på Odensevej. Denne lejr blev indtaget af tyskerne i forbindelse med at den danske hær bliver hjemsendt 29. august 1943.

I 1943 er der ca. 150 tyske soldater i byen, fordelt på Borgerskolen, Skovpavillonen samt på Hotel Phønix. (117) senere blev tallet vurderet til 800 (arkiv.dk)


Muligvis flak i dette område – ej nævnt i historie bøger så det skal undersøges nærmere.

121) Bundesarchiv, RH 11 III/215 K-77


Kilder:

117) Toldstrupselskabet, toldstrup.dk – Toldstrupselskabet


Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *