Marstal

I starten af krigen flyttede der to ælre tyske soldater (Wilhelm og Max) ind hos Fru Larsen i Færgestræde 4, Marstal. 

Deres opgave var at overvåge skibstrafikken i dette område. De to havnevagter indtog et gammelt havnekontor ved Edvard Hansens Plads.