Hesselø

På denne lille ø ude i Kattegat blev der etableret 1 Radar FuMO 2 underlagt enheden 7. Mar Fum Abt.

Radarstationen blev opført tæt ved fyret og under store vanskeligheder. 

Der var stationeret 20 mand på øen under det meste af krigen. Modsat hvad man så mange andre steder, var der en trykket og aggressiv stemning fra tyskerne på øen – de tog hvad de ville og fældede det meste skov på øen. 

I befrielsesdagene var der ret travlt hos frihedskæmperne og de allierede, så de lagde denne lille ø på is og ventede helt til begyndelsen af juni måned (1945) med at “befri” øen. Tilbage var der kun seks tyske soldater.


Det var en radar af denne type der var opsat på Hesselø. En ældre FuMO 2 også kaldet “Calais”

FuMO stod for “Funkmessortung” og var en radar der kunne retning og afstand til mål. Den var beregnet til sø-mål, så det er meget sansynligt at den skulle fungere som varslingsstation for evt. skibe der kom mod Nordsjælland. Den kunne række 15-20 km.

En sjov detalje. Ved Kriegsmarine blev den kaldt “FuMO” og ved luftwaffe “FuMG” (Funkmessgeräte)… Standardisering var ikke helt opfundet den gang, som vi kender det idag.

Et typisk anlæg bestod af radar, generator, barak til betjeningsmandskab, operationsrum/kommando barak.

Kilder: Hvor andet ikke er angivet: 101) Odsherred Wiki samt informationer om radar, enhed mv. fra bøger og webside, 64) M. Svejgaard. Skitse anvendt med tilladelse.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *