Anholt

Opførelsen af radarstationen startede i foråret 1943 og blev bygget af en Københavns entreprenørfirma ”Hansen &Co”. Under arbejdet boede tyskerne i formsalingshuset.

19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

Der blev etableret en bunker i forbindelse med radaranlægget – på foto kan man se at den ikke er nedgravet, men blot etableret ind i sand bunkerne med støttebrædder foroven og dækket med marehalm. Indgangen var en almindelig træport.

Marinens barak ved Nordøst stationen blev revet ned efter krigen, men var forholdsvis stor – den var i et plan malet i lyse farver, så den faldt i et med omgivelserne. På RAF-luftfoto taget efter krigen, kan man dog tydeligt se den store bygning.

19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *