Nykøbing Sjælland


Dette område er endnu ikke gennemarbejdet - ligger du inde med kendskab til tyske installationer under krigen, må du meget gerne kontakte mig på m.hesselberg@1940-1945.dk

Efterladenskaber på jernbane området


Det tog tid at få fjernet all det militære isenkram – i september 1945 lå der en del på banelegement og ved havnen i Nykøbing Sjælland og det ønskede Stationsforstanderen fjernet. Det var artilleriafdelingen under Kystdefensionen der stod for den opgave – sammen med en artillerist og en entreprenør tog de tre mand på tur rundt i stationsområdet og på havnen og fik talt op:

 

Placeret på stationens terræn:

1 stk. overdel til affutage (8 tons)

1 stk. fundamentsring (25 tons)

2 stk. panserplader (á 11 tons)

2 stk. panserplader (á 5 tons)

1 stk. panserplade (á 7 tons)

 

Placeret på havnen:

2 stk. 24 cm kanonrør (á 30 tons)

2 stk. U-formet affatagedele (á 5 tons)

2 stk. overdel til affutage (á 8 tons)

2 stk. underdel til affutage med pivettrap.

4 stk. panseplade (á 11 tons)

6 stk. panseplade (á 7 tons)

2 stk. panserplader (á 5 tons)

1 stk. panserplader (á 3 tons)

1 stk. kranbjælke til 40 tons kran.

 

Materialet skulle fjernes – der blev indgået en aftale mellem parterne og så blev området ryddet.


Hovedkvarter:


Hovedkvarteret for værnemagtens artilleribastion, kystbevogtning med Kaptajn Balck som øverstkommanderende, lå ved Klintegården ved Klint og Hotel Phønix i Nykøbing. 50)

Bevogtning:


Rekrutregiment 93, 3. bataljon lå i Odsherred i januar 1945 og patruljerede langs jernbanestrækningerne og arbejdede ved befæstningsværkerne 50)

Nykøbing Nordstrand

 

Landminer, pigtråd, kanoner og bunkere 50) - hvad var der her?