Grevinge feltflyveplads

Lidt syd øst for Vig


I foråret 1944 begyndte anlæggelsen af 13 nye feltflyvepladser i Danmark og en af dem blev placeret i Grevinge skov. Dem var dimensioneret til en gruppe af en- eller to-motorerde jagerfly og var spartansk indrettet. I bund og grund bestod den bare af en planeret græsmark med målene 1.000 x 150-300 meter, dækningsrum af træ og et nedgravet brændstofs depot (nedgravede tønder) ref. 9)


Under krigen fik modstandsbevægelsen adgang til området og tegnede det op og sendt til de allierede. I følge disse optegnelser skulle der have ligget en mandskabsbunker og et ammunitionslager, ud over selve flyvepladsen. 21)

19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission. Placering af landingsbanerne i følge skitser fra modstandsbevægelsen. 

19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

 

Der blev anlagt veje og bygget en lille bro til transport af flyvemaskinerne. Deres standpladser var inde i skoven godt dækket under trækronerne, med jordvolde omkring. 21)