Slots Bjergby, radar

På en lille mark lige over for de to  høje bakker, blev der anlagt et mindre radar anlæg.


Typen var Freiburg II og enheden der havde ansvaret var 7 Mar. Flum Abt. 64) Dvs. den var underlagt den tyske marine. Den var underlagt Fluko i København og skulle varsle om fjentlige flyvemaskiner ind over Sjælland og øerne.


Systemet virkede lidt som radar i dag - en stor antenne drejede rundt og skabte et elektronisk billede af området . Hvis det ramte noget blev dette mærket op på skærmen og man kunne, ved hjælp af et system af linser, få en indikation af afstand til objektet, som derefter kunne overføres til kort. 

Den virkede på op til 300 km afstand. 66)

19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.


Anlægget:

På foto herover er området skitse ind, ud fra nuværende forhold - det fyldte en del i området. Den stiblede linie angiver pigtrådsspæring hele vejen rundt.


Radar anlægget var beskyttet af en jordvold rundt omkring og baseret på tilsvarende anlæg andre steder, var generator til strøm var gravet ned i en mindre bunker, lige ved siden af.


Der var to kanonstillinger på området. Det er ukendt hvilke kalibre/type der var tale om - Slots Bjergby fremgår ikke at de officielle skytslister fra denne tid.


Det hele var forbundet at løbegange og en enkelt vej inde på området.


Barak området var beskyttet at en jordvold/barikade. Det husede bemandingen til området, kontorer mv.


Det er usikkert om vaskehuset nåede at blive opført, men det er sikkert der blev bygget fundament til den.  66)

Placeringer er baseret på skitse + luftfoto (RAF 1945)

Opførsel:

Meget tyder på at anlægget blev etableret i efteråret 1944. Det fremgår nemlig at Borgmester Melggard's dagbog at der var nogle der var igang med at grave ved de fredede høje (Galjebakken). Han fik kontakt til firmaet der var igang og fik fortalt at det var arbejde for tyskerne. De var hyret ind af "Marinefestungspionerstab". Da højene var fredede, blev gravearbejdet indstillet og tyskerne gik med til at etablere lejren på den anden side af vejen. 


Nedlæggelse:

Anlægget blev forladt uden varsel, i dagene efter krigen 66)

Dog var der 15 personer i området den 15. maj 1945 og 1. juli nu kun 5 personer. 

12. september 1945 nævnes anlægget i Sorø Amtstidende og det var på det tidspunkt stadig fuldt funktionsdueligt. 


Radaren var af tilsvarende type som vist på foto her tv. 

Den var placeret på et støbt fundament og betjenes fra "kassen". Døren man kan se bagtil var indgangen for operatørerne.

Billede med tilladelse (http://www.gyges.dk/kriegsmarine_radartypes.htm)