Halskov, Korsør

Enhed:

8 / M.A.A. 522

Bevæbning:

4 stk. 7,5 cm PAK 40M


Etableret efteråret 1944

Ref.: 10) "Kystartilleri i Danmark "1940-45"

xx) Skitse over tyske anlæg i Halskov/Korsør som del af Kommisionens materiale. "XXX" indikerer tankgrav/spæring. Hvis man sammenligner med luftfoto fra RAF passer skitsen ikke helt - kanonstilling ligger en smule længere inde i landet end indikeret og var opstillet lidt anderledes. 

xx) RAF luftfoto fra 1945