Spodsbjerg

Umidelbart bag det oprindelige anlæg fra 1917, blev der opført et kanonbatteri på fire kanoner på et forholdvis stort område. Ud over kanonerne var der opsat antiluftskyt og etableret stillinger til nærforsvar. Alt var forbundet med løbegange/skyttegrave som var godt dækket af. 


Det oprindelige anlæg blev nedlagt i 1939 og man kan stadig se rester ved skrænten og på stranden. Dette anlæg er i dag fredet.


93) fortunfortet.dk, Kystbatteriet Spodsbjerg Batteri

Batteribetegnelse:

M.K.B. 8./508


Som dusinvis af andre anlæg, var det enkelt opbygget og simpelt opført. Kanonerne var let nedgravet og alt forbundet med løbegrave. Antiluftskyts var placeret højt på fundament og det antages at projektørerne også var placeret på fundament (sansynligvis de to der er ved klitten.)

Enhed:

8/M.A.A. 508 (Læs mere om enheden her)


Der var ca. 100 mand til dette batteri, hvoraf de 70 var til at håndterer kanonerne og de 30 til projektøre mv.

De fleste var indkvarteret i det store mandskabsbarak ved indgangen og resten fordelt i nogle sommerhuse. 

Dem der var der ved krigsafslutningen var Østrigere.


98) Dines Bogø

Bevæbning:

4 stk. 12,7 cm kanoner S.K. C/34, skibs affutage. (serie nr. 466, 468, 469, 470). Tysk kanon. Læs mere her

3 stk. 3,7 cm A.L.K. i dobbelt affutage. (serie nr. 2539, 2663, 2787)

1 stk. 2 cm A.L.K firling. (serie nr. 733)

2 stk. 7,5 cm P.K. L/30 (serie nr. 264, 272) Dansk kanon. 


Ammunitionsbeholdning ved krigens slutning:

4.200 stk. 12,7 cm

8.600 stk. 3,7 cm

30 kasser med 2 cm ammunition (antal ukent)


ud over kanonerne var der opstillet to større projektører og en mindre. 


16) Bunkeruseum Hanstholm, 98) Dines Bogø

19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

Skitse baseret på kortudsnit fra 97) Kort udsnit, Joakim Zacho Weylandt. De to øverste streget er hendholdsvis strandkant og klitkant. 

4) 1055-085, Krigsministeriet. Komm. Vedr. Kystbefæstningsanlæg

Somd et kan ses er der en lille forskel mellem "Bilag 6" og kortudsnittet, men det antages at der har været flere stier og veje end der er angivet.

Rester ved stranden

Idag kan man se nogle beton rester ved stranden. Det er, efter alt at dømme, resterne fra det gamle kanonanlæg fra Første verdenskrig. De game beton dele ligner fundamenter fra en platform eller gulv.


95) sn.dk, Nordsjælland - Halsnæs, "Gammelt tysk kanonbatteri afsløret i skrænter", 27. Juli 2020