Gilbjerghoved, GillelejeSIDEN ER UNDER UDARBEJDELSE

15/7-2021

Bevæbning:

1 stk. 20mm R.K.

Muligvis op til 9 stk. ialt


Ref.: 16) Bunkermuseum Hanstholm,


Enhed:

7. Mar Flum Abt, under 5/M.A.A. 508

Radar og radio anlæg:

  • FuMO 303 Freiburg I, operativ juni 1942
  • FuMG 41G (fB) Freya, operativ juni 1942
  • FuMO 214 Würzburg Riese", montage startet maj 1945 - ej operativ
  • FuMO 5 #Boulogne", operativ efteråret 1944
  • FuMB (Funkmess-Beobachtungs Stellungen), ukendt type, etableret efter sep. 1944. 
  • Kombination af FuMB 21 & FuMB 27 "Chinesestand", operativ efteråret 1944
Ref.:

64) M. Svejgaard

59) https://www.gyges.dk/ (af forfatteren ”Michaël SES Svejgaard”)

103) Årbog 2005, Gilleleje og Omegns Museumsforening. Kort anvendt med tilladelse fra Marco Hansen

Anlægget


19)


Indtil de nøjagtige placeringer er på plads, må i nøjes med dette kort. Det viser de foreløbige sansynlige placeringer af de forskellige anlæg, stillinger og radar anlæg. 


Anlægget var ca. 340 meter langt og have en bredde på kun 70 meter. Det må formodes at det begrænsede areal skyldes mangel på ressourcer, materiale og mandskab.


Foto af den 30 mands barak der var på området. Det er en typisk standard barak med vaskerum, toiletter og selvfølgelig beboelsesrum. De var normalt delt op i 4 og 8 mandsstuer, hvor 4 mands stuerne var til befalingsmænd og 8 mands til de menige. Standard størrelsen var godtnok 25 mand, men der kan være varianter (De tyske barakker var inddelt i størrelserne: 10, 15, 25, 50, 100 og 120 mands barakker.)

Anlægget bestod af:

1 - 5: Radar, radio og metrologiske anlæg

6 - 9: Luftværnsstillinger inkl. 7,62 MG stilling

10: 30 mands barak

11: Motor barak

12 Barak

13: Skur

14 - 15: Dækningsgrave

16: Drivmiddellager

17 - 18: Skur med bom, vagt

19: Skyttegrave

20: Bunker, dækningsgrave


103) Årbog 2005, Gilleleje og Omegns Museumsforening. Kort anvendt med tilladelse fra Marco Hansen

FuMO 214 "Würzburg Riese". (nr. 3 på tegning)

FuMO 303, radar. Antennen var delt i to - den ene del sendte og den anden del modtager. 

FuMB 21/27. Signalopklaring. (nr. 4 på tegning)


Ref.: xx) GYGES webside

Signalopklaringstation (nr. 5 på tegning)

Kilde: Alle foto er fra 94) Gribskov arkiv med tilladelse, hvis andet ikke er nævnt.

Da hele området har været fredet i mange år, kan man stadig finde spor efter anlæg og dækningsgrave. Jeg lægger foto ind, når jeg kommer op i området.