Sjælland

Propen mellem Nordsøen og Østersøen.


Her finder du masser af anlæg detaljeret beskrevet

Da omfaget er stort, er siden omkring Sjælland ikke helt færdig endnu, men skriv endelig hvis du har noget materiale du mener kan supplere. 

Odsherred området


Dette område er det der er bedst beskrevet - der er kanonbatterier, radar anlæg, bunkere og feltflyveplads


Læs mere her!

Hundested - Hornbæk området


Et område med kanonstillinger og radar anlæg


Læs mere her!

Helsingør - Nivå området


Et område med kanonstillinger og radar anlæg


Læs mere her!

Københavns befæstning


Dette område er ikke behandlet endnu, men efterhånden som registreringerne kommer ind, lægges det på.


Læs mere her!


Midt-Sjællands området


Dette område er ikke behandlet endnu, men efterhånden som registreringerne kommer ind, lægges det på.


Læs mere her!

Storstrøms området


Dette område er ikke behandlet endnu, men efterhånden som registreringerne kommer ind, lægges det på.


Læs mere her!

Skytsopgørelse for Sjælland og øerne januar 1946


Listen herunder er opgørelsen over registrerede skyts fra de tyske anlæg. Det er kun de lidt større kalibre der er angivet, men de giver et godt indblik i hvormeget der var at rydde op i, efter krigen.Materiale fra Hanstholm museum.


 • Værk = betegnelse på det sted hvor skyts er registreret.
 • Farb. = Fabrikant/oprindelses land
  • da = Dansk
  • ty = Tysk
  • fr = Fransk
  • USSR = Sovjetisk
 • Anm. = Anmærkning - dvs. note, bemærkning


Listen er desværre ikke komplet - f.eks. er Røsnæs og Alleshave ikke på listen, men man kan formode at de er overført til andre anlæg og der blevet registreret.