Vejrupgård


Feltflyveplads etableret fra 1945

Der blev bygget mange feltflyvepladser i Danmark og langt de fleste blev etableret i det sidste år af krigen. 
I starten af 1945 beslaglagde den tyske værnemagt området syd for Vejrupgård, mellem jernbanelinien og Vejrupskov. 

Modsag Holev blev der her anvendt tysk arbejdskraft og i den korte periode der blev bygget på pladsen, var der ca. 40 tyskere igang, inkl. et par officerer der ledet slagets gang.


Selve banen blev etableret med græstørv og der blev etableret skjul for flyvemaskinerne i en nærliggende skov. Rundt om i området blev der gravet skyttehuller for nærforsvar af pladsen.

Der blev bygget barakker til arbejderne og officererne fik bolig i Vejrupgårds karlekamre - hvilke de ikke var tilfredse med.. 


Pladsen blev aldig bygget færdig - på dagen for Hitlers død, forlod de alle området.