Ollerup

I en meget lille by ikke langt fra Svendborg, ligger Ollerup - i de sidste år af krigen var de tre lokale skoler beslaglagt af den tyske værnemagt og der blev opført tre beskyttelsesbunkere til de tyske soldater.

De tre store skoler i Ollerup blev beslaglagt af tyskerne i 1943. Det var dengang; Ollerup Håndværkerskole, Folkehøjskole og Gymnastikhøjskole. I dag er der Ollerup Efterskole, Den Frie Lærerskole og Gymnastikhøjskole.

På Gymnastikhøjskolen var der stationeret mellem 5- og 800 mand. Det var – efter hvad der kan findes af oplysninger – primært personel under uddannelse. (ifølge lokale foto skulle det ha’ været Marinesoldater, men der har muligvis også været andre værn)19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

På området blev der endvidere bygget et vagttårn med skydeskår (er revet ned), samt i januar 1944 tre beskyttelsesbunkere.

1944 var en periode med mange luftangreb og en del flyvere fløj over dette område på vej mod Tyskland og man var nervøs for om de allierede ville droppe bombelaster i området her.

For at advare mod luftangreb belv der opsat en sirenen - den blev placeret på Gymnastikshøjskolens tag ud mod vejen.


Der var antiluftskyts stillinger i området og der var anlagt skyttegrave som blev brugt til de soldater der ikke skulle i beskyttelsesbunkerne.


Området blev anvendt til at uddanne personel – øvelsesområdet blev anlagt i Svinehaverne ved Rødme, hvor man efter sigende stadig kan se spor af skyttegrave.

Skydebaner blev anlagt i bakkerne ved Egense Kirke (nøjagtig placering ukendt)

 Gymnastikhøjskolen


I efteråret 1943 blev skolen beslaglagt og alle hold blev aflyst. Godset Løgismose på Vestfyn blev købt og anvendt som skole frem til 3. maj 1947, hvor man atter kunne genåbne for nye hold. Da skolen blev givet tilbage i efteråret 1946 var den i en nedslidt tilstand så der fulgte et stort renoveringsarbejde.


19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

Håndværkerskolen (i dag Ollerup Efterskole)


1. september 1943 indløb der meddelelse fra Politimesteren i Svendborg at skolen var blevet beslaglagt af den tyske værnemagt. Man begyndte strakt at demontere noget at udstyret på skolen og fik det flyttet. Tyskerne indrettede sovesal i skolens gymnastiksal. Som de andre skolen blev denne også anvendt til at huse flygtningen efter krigen – de sidste flyttede i 1946.


Folkehøjskolen (i dag Den Frie Lærerskole)


I begyndelsen af oktober 1943 blev skolen beslaglagt af den tyske værnemagt. Skolen flyttede sine aktiviteter til Hotel Klinten i Fåborg. Efter krigen blev området brugt til at huse flygtningen og først den 15. marts 1946 fik man skolen tilbage igen. Dog var der enkelte flygtninge tilbage på området.

De tre bunkere:


Der blev bygget i alt tre bunkere i området – den største (ved Gymnastikhøjskolen) er ca. 100 meter lang og de to andre ca 80 meter hver.

Ifølge beretninger tog det tre uger og 40-50 arbejdsmænd og tømrere at etablere bunkerne. Der blev arbejdet hårdt i den periode og kun søndag var der pause hvor de måtte gå hjem i en time. Arbejdet var afsluttet den 24. januar 1944 kl. 08:00.


De tre bunkere eksisterer den dag i dag og der er offentlig adgang til den største af dem. De to andre er uden adgang. Fælles for de alle tre er at de er knastørre - der er intet fugt, ingen vand i gangene og god luft. Noget lidt andet end man kan se i mange andre bunkere. Desværre var der ikke tid til en detaljeret opmåling ved første besøg - dette må vente. Det kræver en del grej og ikke mindst lys. Tegningerne er derfor udfra bedste viden og ud fra gennemgang på stederne. 


Bunkeren ved Gymnastikhøjskolen

I dag er der et flot museum med døgnåben – Se museets web side for detaljer – LINK og link til deres folder HER

Bunkeren har tre indgange og har en samlet længde på ca. 100 meter. Tegning med forklaring til udstilling HER


Rentegnet skitse baseret på museets opmåling.

Nedgang A, privat foto, Mikael Hesselberg

Foto tv. er en af de mange gange og th. er eksempel på udstillingen.
Privat foto, Mikael Hesselberg

Foto tv. viser området hvor den største bunker er placeret. Alt er under jorden og kun nedgangene afsløre at der "er noget".

Foto th. viser den ene af de tre nedgange.

Privat foto, Mikael Hesselberg

Bunker museum er etableret af en flok frivillige og åbnede 10. maj 2003. Drives i dag af en forening og indtægter er primært fra kontingenter og sponsorer samt et symbolsk beløb fra Svendborg kommune.

Museet har en flot gennemgang af hele krigsforløbet kombineret med lokalhistorie og mange fortællinger fra lokale hændelser – b.la. et par flystyrt, hvoraf man kan se resterne fra en af dem.

Bunkeren ved vejen:

Bunker #2 ligger ud til vejen og igen er den godt begravet. Man skal ikke gå rundt i området, med mindre man har fået tilladelse og færdes man i arealet, skal man passe godt på - de træplader der dækker de to nedgange samt de plader der er lagt på ventilationsskakte er bestemt ikke nemme at se. Alt er bevokset. Bunkeren bære præg af at være møde sted for områdets ungdom (der ligger trods alt en del skoler her omkring).

Skitse over bunkeren tv.

Foto th. viser den ene af de to nedgange.

Privat foto, Mikael Hesselberg

Foto tv. af en af gangene i anlægget. Ikke alt er fjernet, så den gamle kontakt til lys er der endnu. 

Foto th. viser den ene af de to nedgange. Bemærk at de stort set er forskellige alle nedgange


Privat foto, Mikael Hesselberg

Bunkeren ved efterskolen:

Bunker #3 ligger bag ved efterskolen i et krat. Man må ikke gå rundt i området, med mindre man har fået tilladelse

Denne bunker er igen lidt anderledes end de to andre. Den ene adgang går her ud i det fri og ikke via en trappe. 

Her er der lidt mere "orden" - det skyldes måske at man ikke kan komme til den og at dem der gør, sansynligvis er elever fra efterskolen. 

Foto tv. viser grov skitse af anlægget. 

Foto th.: hvis man ikke lige ved det, er det ikke til at gætte at der ligger en 80 meter lang bunker her.

Privat foto, Mikael Hesselberg

Foto 1: Nedgang til bunker

Foto 2: fra en af gangene (bemærk at der er forbavsende pænt..) 

Foto 3: og udgangen fra anlæg - her går den direkte ud i det fri, modsat alle andre nedgange.


Privat foto, Mikael Hesselberg


Flygtninge

De første flygtninge indfandt sig før befrielsen – i alt vurderes det at der var over 3.000 flygtninge fordelt på de tre skoler. På Håndværkerskolen (Ollerup Efterskole) blev der anbragt 600 ikke-tyskere. De blev opfattet som krigsfanger og behandles således.

De andre blev indlogeret på Gymnastikhøjskolen og fordelte sig på 1.000 kvinder, 1.000 børn, 300 gamle mænd og 100 unge drenge.

Højskolehjemmet (I dag Ollerup Plejecenter) blev brugt til den Civile Beskyttelses Udrykningskolonne (C.B.U.)

Ud over at huse flygtningen blev der også indrettet et lazeret

 

Historie og fortællinger:

I nyere tid har der været en del henvendelse fra tidligere soldater i området og ikke mindst fra deres efterladte – flere og flere søger deres families historie og museet bliver jævnligt kontaktet.

I et af brevene kan læses:

(Albert Beyer, soldat i Ollerup under krigen)

Han kom til Ollerup i efteråret 1944 og fik sin militære uddannelse i Ollerup. Den bestod af militær træning, skydeøvelser, håndgranatkastning og mange lange marchture… Kompagniet bestod af fire delinger på i alt 120 mand.

Om dagen var der uddannelse og træning – om natten vagttjeneste. Der var meget lufttrafik i og over området og de måtte ofte ud og lede efter nedkastede våben.

Der var kun lidt kontakt til de lokale (byen var meget lille på det tidspunkt) men enkelte af de andre soldater fik dog lokale veninder.

I krigens sidste måneder viste alle at alt var tabt og usikkerheden i den periode var hård. Modstandsbevægelsen var aktiv og en tysk soldat blev i den tid skudt (17 år gammel)

Da krigen sluttede blev alle soldater samlet og gik til Flensborg, hvor alt materiel blev afleveret. Derefter gik turen i interneringslejr under hårde forhold (sult og tvangsarbejde).

Enkelte soldater i lejren blev hurtigt løsladt – det var typisk dem der boede i den pågældende sektor. Alle andre måtte pænt vente.


Kilder: hvor andet ikke er angivet er alle oplysninger fra 79) Bunker museum Ollerup samt fortællinger fra Aage Sækmose, der var så venlig at vise os rundt.