Knudshoved og Slipshavn  19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

Knudshoved


Der blev etableret antiluftskyts ved Knudshoved 

Ved DBS's feriehjem var der opført barakker til ca. 160 mand.


Efter "D-dagen" blev området rømmet og stod tomt indtil januar 1945, hvor der ankom en del Ungarske soldater og senere 2-300 østtyske flygtninge.


79) "Nyborg under besættelsen"

Slipshavn


Før 9. april 1940 blev Slipshavn brugt af den Danske Marine. Det var der de førte tilsyn med minefelterne i Storebælt. På dagen (9. april) blev Slipshavn besat og de Danske Mariner smidt ud. De skibe der lå i havnen blev flyttet til Nyborg havn og på området blev der opstillet 20mm antiluftskyts. I perioden var der ca. 200 Marinesoldater.

79), "Nyborg under besættelsen"


Muligvis lå 4. BAT / M.A.A. med stab i Slipshavn 1942-1943.


80) "Feltpostnummer....."