Nyborg by

Et spændende område på Fyn - det var bogstaveligt talt nerven mellem Jylland og Sjælland og detaljerne i materialet er så stort, at jeg har delt siderne op. Her på siderne vil du finde oplysninger du ikke kan finde andre steder - og sig endelig til hvis jeg tager fejl ;-)

Området var fyldt med tyskere - i maj 1945 blev der hver dag afleveret 2.000 liter mælk (til både soldater og flygtninge)


De blå firkanter og streget indikerer de tyske forberedte stillinger i efteråret 1944. 


Nyborg By

 19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

De sorte markeringer er de kendte minefelter


De tyske kommandanter


Af tyske by-kommandanter kendes:


Hauptmann Bender. 1940


Major Mohr. Han kom fra den russiske front og var kommandant i perioden august 1943 - december 1943. 


Major Bernhard. Kommandant frem til august 1944


Hauptmann Klee


Hauptmann Lütchenkirchen var den sidste af de tyske kommandanter - han regerede fra 25. april 1945 til 5. maj 1945.


Andre tyske officerer:

Løjtnant Ratker

Oberst Ledar

Løjtnant Heisth

Hauptmann Roland

Hauptmann Eberhard

Chauffør Adolf Ketler

Oberstløjtnant Leder

Oberbootsmat Otto Schwartz

Kaptajn von Magius

Kaptajn von Matius (havde både datter og barnebarn med)

(ref. arkiv.dk)


Feltpost nummer er et godt sted at søge efter enheder:

1. og 2. Kompanie Infanterie Division Nachrichten Abteilung (1/6-40 - marts 1941)

2. Kompanie Landesschützen Batailon (1/6 1940 - 7/8 1940)

2. Schwadron Aufklärungs Abteilung Infanterie Division (1/6-1940 - marts 1941)

Stab og 1. -> 4. Kmp. Inf. Ersatz Batailon (1/6-1940 - 6/11-1942)


80) "Feldpostnummern...."

Slutningen af krigen:


Efter krigen fik man indblik i hvormange tyske soldater der var i området - ud over de tyske politisoldater (på ca. 10-15 stykker) og de civile tyskere (hvis antal ikke er kendt) kom tallet op på:


51 officerer

333 underofficerer

2.049 menige

og de var bevæbnet med ca. 35 maskingeværer, 35 maskinpistoler, 1.608 geværer og 6 flakkanoner. 

Efter krigen

Efter krigen blev indsamling og fordeling af effekter fra tyskerne sat i system. Økonomien og "retfærdigheden" blev håndteret af Politimesteren. 

I Nyborg blev der registreret alt muligt stort som småt:


 • 8 stk. benzinmotorer på hjul (afleveret til hæren)
 • 18 tromler dieselolie fundet på Avernakke (afleveret til Flådestation Holmen)
 • 3 ruller tagpap og 36 sækkecement fundet på Midtermolen (begge dele ubrugeligt)
 • En norsk pram overdraget til Stansbanerne
 • Fra havnepladsen i Nyborg er overgivet 5 stk. redningsflåder til Fynske Marinedistrikt
 • 1 skur, nyborg havn, værdi 400,- (nutiden kroner ca. 8.500,-)
 • 1 barak, Knudshoved, kr. 500,-(nutidens kroner ca. 10.000,-)
 • Forladt af værnemagten: 1.773 kg havre (Fyns Andels Foderstoffforetnings pakhus) værdi 443,25
 • Tinghuset, Nyborg, 1 motor


(værdien først angivet i datidens kroner)


Der blev naturligvis også fundet en del militære efterladenskaber - af det modstandsbevægelsen indsamlede kan nævnes:


 • 6 stk. 45 mm russiske panserværnskanoner m. 50 kasser ammunition
 • 4  stk. 20mm luftværnskanoner med 5 reservepiber og 34 ks amm.
 • 20 maskingeværer
 • 600 Geværer og karabiner
 • 1.180 Geværgranater
 • 97 Pansernæver
 • 10 Flammekastere
 • 317 miner
 • 80 kasser håndgranater
 • Ca. 10 tons rent srængstof
 • Ud over det våbendele, hjelme, gasmasker, telefonmateriel og arkivsager.


1. oktober 1946: 

Politimesteren erklærer at alt er solgt


Under krigen var der en meget aktiv modstandsbevægelse - de havde deres eget stempel og fane og kunne mønstre 315 mand da befrielsen indtraf.

Kilder: hvor andet ikke er angivet er oplysninger samlet fra forskellige kilder: Rigsarkivet (77: Nyborg Politikreds + 78: modstandsbevægelsen) samt arkiv.dk