Søndenbro og Nordenbrog

Anlægget ved Nordenbro  blev etableret i maj-september 1941 sikkert i forbindelse med invasionen af Sovjetunionen i juni 1941.

Enheden der havde anvaret for dette feltbatteri var 2./Art.Rgt 218 og bevæbningen bestod af 4 x 10,5 cm e.F.H. 18.


Kanonerne (af typern felthaubits) var fra fabrikanten "Rheinmetal-Borsig" og var Tysk fra perioden 1928-1933. De vejede 2.040 kg stykket og 

havde en max. rækkevidde på 10.675 meter med en effektiv skudkadance på 4-6 skud i minuttet. Granaten vejede 14.8 kg. Søndenbro lå kun få kilometer fra Nordenbrog. Det blev opstillet nogen lunde samtidig, nemlig i juni- november 1941.

Enheden her var HKB nr. 522 og bevæbningen var 4x10,5 cm, K.331 (f), feltmæssigt opstillet

Disse kanoner (feltkanoner) var Franske (Can. de 145 L mle 1916 Saint-Charmond) af fabrikaterne "Ruelle" og "St. Chamond"Det var nogle ældre kanoner fra 1916 og de havde hver en vægt på 12.500 kg med en rækkevidde på 18.000 meter. Skudkadancen var her noget lavere på kun et skud i minuttet. Granat vejede 36,2 kg. 


Ref.: 10) "Kystartilleri i Danmark "1940-45"

19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

Antiluftskyst ved Søndenbro


På det områder der i dag er Langelandsfortet blev opført to eller flere antiluftskyts. 

De havde til formål at nedkæmpe de allierede flyvere der tog ruten over Danmark på vej til og Tyskland.

I følge lokale fortællinger var det bemandet med ældre soldater og de var ikke specielt intresseret i at ramme noget, da de var bange for at blive angrebet. 

Anlægget var telefonisk i kontakt med observationsposterne på Langeland.


Ref.: 87 "Øboer", historisk årbog for Langeland og Strynø 2009