Langeland

I maj 1940 kom de første tyskere til Langeland - de oprettede en marinepost i Rudkøbing og derefter fulgte besættelsen af de tre danske udkigsposter, Keldsnor fyr på Sydlangeland, Tranekør fyr og Spodsbjerg i løbet af foråret 1940.


I en stribe havne blev der oprettet havnevagter (Rudkøbing, Lohals, Bagenkop) og der blev etableret nogle luftmeldeposter ved Hou, Tullebølle og Bagenkop.


Senere under krigen blev der opstillet antiluftskytsbatterier ved Søndenbro og Spodsbjerg samt - sidst i krigen - indkvartering af ca. 250 tyske soldater (Rudkøbing) og dertil et par kystartilleri stillinger samt radar.


Ref.: 86 "Øboer", historisk årbog for Langeland og Strynø 2020


Oversigt over besættelser og beslaglæggelser på Langeland:


Luftmeldepost ved Hov


Havnevagten i Lohals


Kystudkigsstationen på Tranekær fyr


Observationspost ved Oldenbjerggård


Havnevagt og antiluftskyts i og ved Spodsbjerg


Havnevagt, marinepost og senere i krigen indkvartering, Rudkøbing


Kystartilleriet ved Søndenbro og Nordenbro (idag Langelandsfortet)


Antiluftskyts ved Søndenbro (idag Langelandsfortet)


Havnevagt og luftmeldepost i og ved Bagenkop


Radar anlæg ved Fakkemode (sydlangeland)


Hov luftmeldepost

Ruten fra England til centrum af Tyskland og Østersøområdet gik over Danmark, så der blev oprettet en stribe observationsposter rundt omkring i landet. De bestod i bund og grund bare af et tårn og en eller flere barakker til beboelse. I tårnene stod der soldater fra Luftwaffe og i enkelte tilfælde fra Kriegsmarine (der hvor der også var observation over havet, som f.eks. ved Røsnæs). 


Den nøjagtige placering ved Hov kendes desværre ikke - oplysninger søges.

19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

Havnevagten i Lohals


I de fleste danske havne var der en tysk havnevagt, som havde til opgave at sikre tyske interesser og holde øje med hvad der var af skibstrafik. 


Lidt atypisk var det samme mandskab under stort set hele krigen. De havde et skur ved havnen hvor de holdt til, når de havde vagt og de havde indkvartering ved luftmeldeposten. 

Vagtmandskabet her var kendt for at være flinke og omgængelige.


Ref.: 88) "En dråbe i havet, Langeland under 2. verdenskrig"

Observationsposten ved Oldenbjerggård, Tullebølle


Ruten fra England til centrum af Tyskland og Østersøområdet gik over Danmark, så der blev oprettet en stribe observationsposter rundt omkring i landet. De bestod i bund og grund bare af et tårn og en eller flere barakker til beboelse. I tårnene stod der soldater fra Luftwaffe og i enkelte tilfælde fra Kriegsmarine (der hvor der også var observation over havet, som f.eks. ved Røsnæs). 


Kommunikation var som regel med felttelefon og det vides med sikkerhed at der har været oprettet en sådan linie mellem Oldenbjerggårds observationspost og kommandostationen ved antiluftskyts ved det nuværende Langelandsfort.

82) http://imaps.mapserver.dk/ (indeholder kortmateriale fra RAF luftfoto, 1945)

19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

RAF luftfoto viser tydeligt observationsposten placeret på højen lige ved siden af Oldenbjerggård. 

Man kan fornemme selve tårnet og de adgangsveje der har været anvendt. 


Ref.: 87 "Øboer", historisk årbog for Langeland og Strynø 2009

19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

Spodsbjerg - Havnevagt og antiluftskyts


Den nøjagtige placering af både havnevagt og antiluftskyts kendes ikke, men ud fra RAF luftfoto er bedste gæt for placering af antiluftskyts lidt øst for Nørre Longelse


Oplysninger søges

Rudkøring

Havnevagt, marinepost og senere i krigen også indkvartering


Havnevagterne havde et lille skur på midtermolen og havde deres indkvartering på Hotel Skandinavien.

Der var to vagter, hvoraf den ene var kommunist og lod oplysninger give videre til modstandsbevægelsen.


Den anden hed Ehrenreich og var en ældre gnaven mand, der ikke brød sig synderligt meget om de unge menesker i byen.


Se placeringer herunder. 


Ref.: 88) "En dråbe i havet, Langeland under 2. verdenskrig"

19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

Havnevagt og luftmeldepost ved Bagenkop


De nøjagtige placeringer af luftmeldeposten kendes ikke, men der ligger flere høje bakker i området omkring Bagenkop, så det ville være et naturligt valg.


Oplysninger søges


Den nøjagtige placering af selve havnevagten kendes ikke, men det vides at der var udstationeret 12 soldater ved havnen. De seks boede i et hus ved siden af Bagenkop Brugs og de andre seks på Bagenkop Kro, hvor de også blev bespist.


Se placeringer herunder. 


Ref.: 88) "En dråbe i havet, Langeland under 2. verdenskrig"


19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.