Fremmelev


Lytte og forsvarspost.


Området var ca. 0,4 ha og lå nord for vejen fra Fremmelev til Kronborg (markområdet hvor markering er vist, kaldes "Kronborg").


Det var bemandet med en halv snes ældre soldater.


Nøjagtig placering og detaljer kendes ikke. 


Oplsyninger søges

19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.


68) "Tyske beslaglæggelser i Odense og Assens amter 1940-1945", Hans Henrik Jakobsen, Odense 1980.