Dallund

Dallund ligger tæt ved Beldringe og Otterup og blev anvendt til at huse tysketropper - senere blev det flygtninge. 
FOTO ER PÅ VEJI efteråret 1944 blev der beslaglagt mark og skovområde fra en af de lokale avlsgårde.


På området skulle opføres to 65 meter lange grundmuret barakker, som skulle tjene som indkvartering for tyske tropper. Arbejdet blev påbegyndt, men blev aldrig gjort færdig.


Området blev anvendt til at huse flygtninge - det var de "vanskelige" der blev opbevaret her. Dvs. folk der ikke kunne indrette sig i andre lejre eller havde gjort sig skyldig i mindre forbrydelser. 

Lejren rummede ca. 200 personer og var at betragte som en straffelejr, selv om forholdende ikke var væsentligt anderledes end de andre lejre (hvilke måske sagde mere om de andre lejre, end om denne.. )

Der var en samlingssal hvor der b.la. var gudstjeneste. Da lejren blev nedlagt blev alle flyttet til Dragsbæk lejren. 


RAF 1945 kort,  iMaps (mapserver.dk)

Jeg antager at det er den aflange bygning man kan se i skovkanten i den østlige del af skoven - denne bygning passe i længdemål fra beskrivelser og omgivelserne passer med foto. 

FOTO ER PÅ VEJ