Bogense By


Et område der ikke er så detaljeret beskrevet.

Der var lyttepost på Rådhuset - det var en halv snes ældre tyske soldater. (Blå markering)


Indkvartering på Bogense Hotel (gul markering)


Efter august 1943 yderligere en snes unge Ungariske soldater i en vogn på jernbaneområdet (ej markeret)




19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

Beslaglæggelser:


Bogense Hotel: 1942 til september 1943 og igen fra 1. december 1944 til 1. juni 1945.

(indkvartering i stor og lille sal, spisestue og syv værelser)


Afholdshotellet: Beslaglagt i tre perioder: 

1. oktober 1942 til 22. december 1942

1. juni 1943 til 1. oktober 1943

1. august 1944 til 11. maj 1945

I de mellemligende perioder beholdte tyskerne nøglerne..


Bogense Kommuneskole: 12. april 1945 til 26. november 1945, Indkvartering af flygtninge. 


Ud over det pakhus og lager ved havnen og parkeringsarealer



Reference: Hvor andet ikke er nævnt: 68) "Tyske beslaglæggelser i Odense og Assens amter..." Lidt fundet her:

De fem forbandede år. | Asperup Roerslev Lokalarkiv (ar-arkiv.dk) (foto af del af lyttepost)