Båring


Et område der ikke er så detaljeret beskrevet. ca. 1 ha beslaglagt.

Der blev etableret en lyttepost på marken "Dyrhøj" ved Stadagergård. Placering på kort er usikker, men antages at være på denne mark. Bemandingen var indkvarteret på hotel i Asperup.

Lytteposten var en trækonstruktion, men mere vides pt. ikke. Oplysninger søges!

19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.
Reference: Hvor andet ikke er nævnt: 68) "Tyske beslaglæggelser i Odense og Assens amter..." Lidt fundet her:

De fem forbandede år. | Asperup Roerslev Lokalarkiv (ar-arkiv.dk) (foto af del af lyttepost)