Fyn, Ærø og Langeland

Disse sider er under udarbejdelse - i første omgang nævnes de områder jeg arbejder på og senere får de hver deres egen side, efterhånden som arkiv materialerne bliver gennemgået.

Ligger du inde med materiale om dette område, må du meget gerne kontakte mig: m.hesselberg@1940-1945.dk


Fyn er delt op i :

Der var frygteligt mange beslaglæggelser af ejendommer - specielt i den sidste del af krigen. For at give et indtryk af omfanget, har jeg listet alle dem op jeg kan finde på et afgrænset område på Fyn - Læs mere her!

Nordvest for Odense

Lillebæltsbroen


Kanontårne

FAUN ved Skovby


Freya radar, Würzburg radar og Y-linie

Læs mere her!

4) 1055-085, Krigsministeriet. Komm. Vedr. Kystbefæstningsanlæg.

Båring

Lytte og pejlepost


Læs mere her!

Røjle Klint


Bunkere, kanonstilinger og masser af løbegrave


Læs mere her!

Bogense

Lyttepost


Læs mere her!

Nord for Odense

Dallund

Indkvartering og senere flygtningelejr


Læs mere her!

Fremmelev


Lytte og pejlepost

Daugstrup


Lytte og pejlepost

Odense og nærområde

Nistedgård


Antiluftskyts

Odense by


Indkvatering

Flyvepladserne på Fyn

Gyldensteen


Feltflyveplads

Læs mere her!

Holev


Feltflyveplads

Læs mere her!

Flyvepladsen - Beldringe


I 1943 blev der etableret en forholdsvis stor flyveplads i området - der er et fint museum i området med en god forklarene webside


Læs mere her fra denne web side!

Vejrupgård


Feltflyveplads

Læs mere her!

Midskov og Nordskov

Midskov


Mindre enhed der overvågende indsejlingen til Odense - senere påbegyndte etablering af et 8,8cm antiluftskyts.

Læs mere her!

Nordskov


Radar og kanonstilling med pragtfuld udsigt.

Læs mere her!

Nyborg samt lokal området

Nyborg by


Området var - bogstaveligt tal - adgangen til og fra Sjælland og var derfor vigtig for tyskerne. 

I området var der ca. 2.000 soldater, et par bunkere og minefelter


Læs mere her!

Holckenhavn


Et godt uden for Nyborg

Belaglagt i en kort periode


Læs mere her!

Nyborg Avlsgaard


Stort barakområde


Læs mere her!

Regstrup, Nyborg


Planlagt radar anlæg der var under konstruktion, men aldrig bygget færdigt.


Læs mere her!

Øvrige Fyn

Bådspladsen ved Horne er på vej - b.la. brugt til ubåde

Der indsamles pt. materiale for den resterende del af Fyn


Kortet tv. viser de minefelter der var på Fyn og øerne og kortet var bilag til kommisionen vedrørende Kystbefæstningsanlæg, der blev udgivet efter krigen. Det kan ses at der var etableret stilling ved Gudme


Ref.: 4) 1055-085, Krigsministeriet. Komm. Vedr. Kystbefæstningsanlæg.

Ollerup bunkeren


Der er ialt tre bunkere, hvoraf kun en er tilgængelig - til gengæld er den omdannet til museum:Beskyttelsesbunkerne opført i 1943-44


Læs mere her!Assens


Det vides der lå to enheder i Assens, men detaljerne er endnu ikke på plads:

  • Genesenden-Bataillon D IX
  • 10. Schiffsstammabteilung

Ærø, Langeland og øvrige øer i farvandet syd for Fyn

Ærø blev også besat og der blev etableret radar og radiostation


Læs mere her!

Langeland slap ikke fri

Observationsposter, havnevagter, luftartilleri og kanonstillinger


Læs mere her!!