Arkiver, bøger, artikler, web sider og museer

Det kan være svært at finde rundt i alle de tusind web sider, bøger, artikler og musser der omhandler Danmark og anden verdenskrig. Herunder er hvad jeg har brugt til disse sider - syntes du der mangler noget jeg burde læse eller se, så skriv til mig: m.hesselberg@1940-1945.dk

Det lille nummer før kilden er reference nummer anvendt på siderne.


Personlige beretninger, øvrigt materiale:

25) Sejerø

28) Kort og Matrikelstyrelse, 4 cm kort 1953-1976 / 1980-2001, (http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/)

39) Privat foto / observationer på stedet. Mikael Hesselberg

48) Beretning fra Peter Blanner, Ordrup Næs

49) Historisk beretning ved Carl Lawaetz Gabe, Røsnæs

51) Viggo Hauerberg (Ordrup Næs)

53) Vagtjournal fra modstandsbevægelsen, Skamlebæk. Kopi via Viggo

71) Foto fra Peer H. Vestager (tilladelse til brug givet)

79) Fra Ollerup bunkermuseum samt beretning fra Aage Sækmose

81) Fortælling: Petersen, Palle E. "Skovby-lejren - Tysk radar- og pejlestation og flygtningelejr". Sletten  (Hans Henrik Jakobsen (red.)). Bogense: 2001. Venligt udleveret af arkivet i Otterup.

84) Hasselø Beboerforening, Hasselø under besættelsen.pdf (hasseloe.dk)


Bøger:

80) "Feldpostnummern und Stationierungszeiträume deutscher Einheiten in Dänemark 1940-1945", Haral Woltersdorf, Privat forlag, 2009. [Et godt sted at kigge hvis man skal finde enheder og ca. placering]

1) "Kalundborg i Verdenskrigens skygge", Leif Sestoft, Forlaget "Navicula", ISBN: 978-87-991598-3-3

8) "Vaabenhistoriske Aarbøger, 2005", Nr. 50, Forlaget "Devantier", ISBN: 0108-707X

9) "Tysk invasionsforsvar i Danmark 1940-45", Statens Forsvarshistoriske Museum og Jens Andersen – Skrift nr. 4. 2007. ISBN: 97887-89022-50-5

10) "Kystartilleri i Danmark "1940-45", S.E. Albrethsen, J. Andersen, O.L. Frantzen, MuseumsCenter Hanstholm 2003, ISBN: 87-989621-0-8

11) "Besættelsen dag for dag", Rasmus Jørgensen, Forlaget "Aschehoug", 2004, ISBN: 87-11-16699-4.

13) "Recognition Handbook for German Ammunition", Ssupreme Headquarters Allied Expeditionary Force, april 1945.

14) "Hitler's Fortresses", Chris McNab, Osprey Publishing, 2014. ISBN: 978 1 78200 828 6

26) Hæfte, ”Erindringer og beretninger fra 2. verdenskrig i Kalundborg”, Udgivet i 1995 og forhanles via Kalundborg lokalarkiv.

30) ”Alarm Küste – Deutsche Marine-, Heeres- und Luftwaffenbatterien in der Küstenverteidigund 1939-1945”, Michal Scmeelke, Dörfler verlag. 

31) Lærebog for orlogsgaster, København Centraltrykkeriet, 1943.

40) Anden Verdenskrig, Soldaten og hans våben. Det Ny Lademann A/S, 1993, ISBN 87-15-08987-8

41) “Gefechtstand – Silkeborg Bad” udgivet 2003 af Silkeborg Bunker Museum, Dan Mouritzen, ISBN: 87-91355-05-02

42) ”Det Tyske kystforsvar ved Lillebælt”, Poul Erik Pedersen, Forlaget ”Historia”, ISBN: 978-87-93846-85-2

56) ”Dansk Søartilleri 1860-2004” bind I, Admiral Svend Egil Thiede, forlaget Devantier, ISBN: 87-89022-37-8

57) ”Dansk Søartilleri 1860-2004” bind II, Admiral Svend Egil Thiede, forlaget Devantier, ISBN: 87-89022-37-8I

64) M. Svejgaard

65) ”Illegal udrykning, Modstandskampen i Slagelse”, Ole Hansen & Jan F. Hansen, ARGO, ISBN 87.985443-0-6

66) ”Slagelse besat… og befriet”, Ole Bay Andersen & Carsten Egø Nielsen, ISBN 978-87-997822-0-8

68) "Tyske beslaglæggelser i Odense og Assens amter 1940-1945", Hans Henrik Jakobsen, Odense 1980. 

79) "Nyborg under besættelsen 1940-1945", K.J. Jensen, Udgivet af historisk samfund for Fyns Stift, ISBN 87 8731 400 2

82) "Tysk Befæstningsbyggeri 1933 - 1945", Udgivet af miljøministeriet 1990, ISBN: 87-503-8344-2Aviser, artikler o.lign.:

"Befærstningsanlæg" af Peter Thorning Christensen for Naturstyrelsen. Se http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2004/kulturinteresser/pdf/befaest.pdf

Aviser/nyhedsmedier anvendt:

       3) Holbæk Amts Venstreblad. 1945-07-28 (info om Røsnæs anlæg + Allehave)

      25) Avisen ”Hejmdal” 6. december 1945

      26) 32) ”Kystartilleribladet”, medlemsblad for kystartilleriforeningen, 95. årgang, 2005. Nr. 5 december.

      Holbæk Amts Venstreblad, 7. maj 1945

      27) Holbæk Amts Venstreblad, 16. majVestreblad, 4. juni 1945

      28) Holbæk Amts Venstreblad, 17. maj 1945

      34) Sorø Amtstidende, 21. juni 1946

      74) TV2 Fyn: https://www.tv2fyn.dk/kerteminde/syv-store-granater-fra-anden-verdenskrig-dukket-op-pa-fyns-hoved

Artikler anvendt:

   38) ”Bag dansk pigtråd”, artikel af Lars Ole Knippel

   50) Fra artiklen ”Besættelsen af Ordrup Næs”. Aldrig udgivet. Forfatter Mikkel Jørgensen samt medlemmer af Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs

   55) ”Siden Saxo”, nr. 3, 10. årgang, 1993. ”Ud af vagten” af Thomas Pedersen. ISSN: 01 09 6028

   73) "Cartha", Årsskift for Kerteminde museum, 1989, tryk "Kerteminde Avis Bogtryk", ISBN nr. 87-88564-12-6Rigsarkivet, Danmark:

4) 1055-085, Krigsministeriet. Komm. Vedr. Kystbefæstningsanlæg. 1045-1946. V. Oversigt ov. Befæstningsanlæg udført af den ty. Værnemagt. (3), Danica 1000 film 86 billed 1908266.

5) Generalstabens Efterretningssektion. Materiale vedr. Heeres Küsten Artillerie Regiment 80 (1941-1943) K633 – K634

20) 1045, Direktoratet for Statsskovbruget, 1911-1951, Militære anlæg og befæstningsanlæg. 92.

35) Landsarkivet for Sjælland mm., Registreringsprotokol for flygtningelejren på Gavnø, 1946-1949, løbe nummer 39-44

37) Landsarkivet for Sjælland mm., Registreringsprotokol for flygtningelejre på Marienlyst, løbe nummer 25-30

52) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, http://modstand.natmus.dk/PersonSoegning.aspx

72) Landsarkivet for Sjælland m.m., BBB-014, Slagelse Købstandskommune, Diverse papirer vedr. fattiggården

77) Nyborg Politikreds, Værnemagtens efterladenskaber, akter vedr. kvitteringer

78) Modstandsbevægelsen, Nyborg Afsnit (enkelte del af arkiv)


Museer og arkiver

6) Vejledning i befæstigelsesanlæg (Bildheft, Neuzeitlicher stellungsbau)

16) Bunkeruseum Hanstholm, Museum Thy, Jens Andersen, museumsinspektør, https://bunkermuseumhanstholm.dk/

17) Nationalmuseets Samlinger, https://samlinger.natmus.dk/

18) Det Kongelige Bibliotek, luftfoto samling.

22) Skiltning mv. ved Røsnæs, folder udgivet af Naturstyrelsen (Røsnæs of fyret),

27, 43) Raklev Lokalarkiv, Villy Hald

46) Nationalmuseets foto samling, Holger Wraae-Jensens dias

54) Kriegstagebuch, Bunkeruseum Hanstholm

29) Panzermuseum East, Fladholtevej, 4200 Slagelse, https://www.panzermuseumeast.dk/

30) Bjergsted Lokalhistorisk forening og Arkiv

67) http://slagelsearkiverne.dk/lettiske-soldater-kobaek-strand-1945/

69) Slagelse arkiverne (via "arkiv.dk")

76) Stubberup lokalarkiv

83) Gudme Lokalarkiv


Websider brugt til inspiration og opslag:

Web siden "Axis History" er et godt opslagsværk med mange gode detaljer: https://www.axishistory.com/

45) Ligeom Axis History er "Lexikon der Wehrmacht" er fint opslagsværk: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/

24) "The German Armed Forces" - opslagsværk: https://www.feldgrau.com

"Nyere Dansk Militærhistorie": http://www.military-history-denmark.dk/

63) Lokal historie fra Vestsjælland http://www.quislemark.dk/7735366

70) Historisk Atlas: https://historiskatlas.dk/

85) Webside Militære efterretninger fra Lolland, Falster og Møn 1941-45. (spionage-lfm.dk)


Lidt om Røsnæs:

   2) http://fromberg.net/roesnaes-udstilling/

   7) https://www.visitvestsjaelland.dk/udsigt-og-underjordisk-bunker-i-vaagehoej-gdk617693


Øvrige lokal historie:

  23) https://slks.dk/omraader/kulturarv/bevaringsvaerdige-bygninger-og-miljoeer/bevaringstemaer/kold-krig/6-forsvarets-hovedkvarterer-i-karup-og-aarhus/

  21) http://www.ellingelyng.dk/Skovene%20Grevinge.htm

  36) https://bibod.dk/odswiki/index.php/Sct._Petri_Landschule

Diverse opslag i Wikipedia brugt til disse sider:

   12) https://da.wikipedia.org/wiki/Destroyer

   15) https://en.wikipedia.org/wiki/SMS_Schlesien

   18) https://en.wikipedia.org/wiki/3.7_cm_Flak_18/36/37/43

   62) https://en.wikipedia.org/wiki/German_Luftwaffe_and_Kriegsmarine_Radar_Equipment_of_World_War_II


Kort på nettet: 

  19) Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission.

  82) http://imaps.mapserver.dk/ (indeholder kortmateriale fra RAF luftfoto, 1945)

  47) Historiske kort på nettet, Geodatastyrelsen: https://gst.dk/om-os/se-paa-kort/historiske-kort/ 


Radar og radio kommunikation:

  59) https://www.gyges.dk/ (af forfatteren ”Michaël SES Svejgaard”)

  61) http://www.deutschesatlantikwallarchiv.de/radar/denmark/rdk_.htm#Seeland

  80) Dänemark (deutschesatlantikwallarchiv.de)


Foto fra forsvaret: 

 60) https://forsvarsgalleriet.dk/ (foto, kræver oprettelse af bruger for at få adgang)