Webshop og føste side lagt ind

Så er web-shoppen oppe og køre med mange vare og mulighed for at betale med flere forskellige kort + elektronisk betaling. Pengene går til at holde driften på siden, da den er uden anden støtte.

Anholt er lagt ind, så jeg er i gang. Der er nu mulighed for at kommenterer på hver side, så vi sammen kan sikre vi får mest muligt med.